Сокуренко В. В., Бандурка О. М., Бортник С. М. та ін. Безпека життєдіяльності та охорона праці Підручник За заг. ред. Сокуренка В. В.
зміст


Абламський С. Є., Абламська В. В.

Алгоритм дій слідчого у разі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, але кримінальне провадження було закрито у зв’язку з тим, що закінчилися строки досудового розслідування та жодній особі не повідомлено про підозру

Методичні рекомендації
зміст
Посилання на інституціональний репозитарій


Кікінчук В. В., Книженко С. О., Савчук Т. І. та ін.       Домедична підготовка Навчальний посібник
зміст
Посилання на інституціональний репозитарій


Джафарова О. В., Шатрава С. О., Бугайчук К. Л. та ін. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України Навчальний посібник За заг. ред. Безпалової О. І.
зміст


Швець Д. В., Федоренко О. І., Мілорадова Н. Е. та ін. Методичні рекомендації щодо формування безпечної поведінки дітей у соціальних мережах
зміст
Посилання на інституціональний репозитарій

О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін.
Історія держави і права зарубіжних країн
Підручник
За заг. ред. О. М. Бандурки
зміст
Посилання на інституціональний репозитарій


Сумець О. М
Стратегічний менеджмент
Підручник
зміст
Посилання на інституціональний репозитарій


Швець Д. В., Бандурка О. М., Бандурка І. О. та ін.
Психолого-педагогічні та правові засади діяльності поліції із захисту прав дитини
Навчальний посібник
За заг. ред. Д. В. Швеця
зміст
Посилання на інституціональний репозитарій


Безпалова О. І., Джафарова О. В., Шатрава С. О. та ін.
Поліцейська (адміністративна) діяльність
Навчальний посібник
За заг. ред. О. І. Безпалової
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Євдокімова О. О.
Історія психології
Навчальний посібник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Войціховськй А. В.
Міжнародне право: підручник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Сердюк О. О.
Молодь та наркотики – 2019: за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків 1995–2019 років
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Васильєв А. А., Гладкова Є. О.,
Житний О. О. та ін.
Кримінальне право України. Загальна частина
Підручник
За заг. ред. О. М. Литвинова
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Бондарев Г. В., Круть П. П.
Основи військової психології
Навчальний посібник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Брусакова О. В., Глушкова Д. В.,
Голуб М. В. та ін
Адміністративне право України загальна частина у схемах
Навчальний посібник
За заг. ред. Сокуренка В. В.
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Кройтор В. А., Синєгубов О. В.,
Бортнік О. Г. та ін.
Господарський процес>
Навчальний посібник
За заг. ред. Кройтора В. А.
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Гусаров С. М., Салманова О. Ю., Комзюк А. Т. та ін.
Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України
Навчальний посібникПідручник
За заг. ред. Гусарова С. М.
зміст


Т. Ф. Ларіна, Н. В. Павленко, С. О. Ткаченко, В. А. Фурса
Основи економічної теорії та судової бухгалтерії
Навчальний посібник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Навчально-методичні матеріали курсів підвищення кваліфікації працівників керівного складу кримінального блоку органів та підрозділів Національної поліції України та науково-педагогічних працівників кафедр оперативно-розшукової спрямованості закладів вищої освіти МВС України
За заг. ред. В. В. Аброськіна
зміст


В. В. Кікінчук, С. М. Лозова, В. О. Гусєва та ін.
Судова медицина та психіатрія
Навчальний посібник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


С. М. Бортник, К. Ю. Мельник, Л. В. Могілевський, С. С. Лукаш, Є. Ю. Подорожній
Трудове право України
Підручник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О. А. Гавриленко та ін.
Історія держави і права України
Підручник
За заг. ред. О. М. Бандурки
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


О. С. Бакумов, Л. Д. Варунц, Т. І. Гудзь та ін.
Конституційне право
Підручник
За заг. ред. О. С. Бакумова, Т. І. Гудзь, М. І. Марчука
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


В. В. Доценко
Зоопсихологія
Навчальний посібник
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


В. В. Федоров, П. В. Пістряк, А. Ф. Бальва та ін.
Вогнева підготовка
Навчальний посібник
За заг. ред. В. В. Федорова
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Сердюк О. О.
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів
Науковий звіт
За результатами досліджень 2013–2018 років, проведених в Харківській області
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Сердюк О. О., Базима Б. О.
Молодь та наркотики – 2018
Науковий звіт
За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді
м. Харкова 1995–2018 років
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Бандурка О. М., Головко О. М., Передерій О. С. та ін.
Теорія держави і права
Підручник
За заг. ред. О. М. Бандурки
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Бондаренко О. О., Глобенко Г. І., Романюк В. В. та ін.
Доказування у кримінальному провадженні
Курс лекцій
За заг. ред. О. О. Юхна
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Бандурка О. М., Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.
Фінансове право
Підручник
За заг. ред. О. П. Гетманець
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Волобуєв А. Ф., Одерій О. В., Степанюк Р. K. та ін.
Криміналістика
Підручник у двох томах
За заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової
Том 2
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Волобуєв А. Ф., Даньшин М. В., Іщенко А. В. та ін.
Криміналісика
Підручник у двох томах
За заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової
Том 1
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Харченко В. Б., Ємельянов В. П., Житний О. О. та ін.
Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України
Навчальний посібник
За заг. ред. О. М. Литвинова
зміст


Безпалова О. І., Джафарова О. В., Троян В. А. та ін.
Адміністративна діяльність органів поліції України
Підручник
За заг. ред. В. В. Сокуренка
зміст

Посилання на інституціональний репозитарій


Шуміло О. М.
Земельне право України (у схемах)
Навчальний посібник
зміст

Сердюк О. О., Бугайчук К. Л.
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів
Монографія
За заг. ред. В. В. Сокуренка
зміст

Пам’ятка випускника Харківського національного університету внутрішніх справ
Практичний посібник
Авт.-уклад.: І. В. Клименко, Л. В. Васянович, Д. В. Швець та ін.
Упоряд.: К. Л. Бугайчук, П. О. Білоус
За заг. ред. В. В. Сокуренка
зміст

Гусаров С. М., Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. та ін.
Міграційне право України
Підручник
За заг. ред. С. М. Гусарова
зміст

Безпалова О. І., Мельник К. Ю., Юхно О. О. та ін.
Закон України «Про Національну поліцію»
Науково-практичний коментар
Передм. В. В. Сокуренка
зміст

Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.
Господарське право України
Підручник у двох частинах
Частина 1
2-ге видання
зміст

Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Грішина І. І. та ін.
Господарське право України
Підручник у двох частинах
Частина 2
2-ге видання
зміст

Андрєєва О. Б., Гетманець О. П., Гришина І. І. та ін.
Господарське право України
Підручник у двох частинах
Частина 2
зміст

Кройтор В. А., Євко В. Ю., Сапейко Л. В. та ін.
Сімейне право
Підручник
За заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко
зміст

Литвинов О. М., Житний О. О., Клемпарський М. М. та ін.
Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)
Навчальний посібник
За заг. ред. О. М. Литвинова
зміст

Жданова І. В., Макаренко П. В., Мілорадова Н. Е. та ін.
Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів
Навчальний посібник
За заг. ред. І. В. Жданової
зміст

Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.
Господарське право України
Підручник у двох частинах
Частина 1
зміст

Андрусенко С. В., Бандурка О. М., Рябченко М. С. та ін.
Протидія злочинам у сфері земельних відносин
Навчальний посібник
За заг. ред. С. М. Гусарова
зміст

Стороженко В. Ф.
Експертиза алкогольних напоїв при розслідуванні економічних злочинів та виявлення ознак фальсифікації
Навчальний посібник
зміст

Васильєв А. А., Гуренко Д. Ю., Житний О. О. та ін.
Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці)
Навчальний посібник
За заг. ред. О. М. Литвинова
зміст

Шуміло О. М., Бригадир І. В., Зуєв В. А. та ін.
Екологічне право України
Особлива частина
Навчальний посібник
зміст

Легка атлетика: техніка бігу та спеціальні бігові вправи
Навчально-методичні рекомендації
Уклад.: О. А. Моргунов, О. А. Соколов, В. Ю. Соколова, М. А. Демчук
завантажити

Фізична підготовка кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців для системи МВС України
Методичні рекомендації
Уклад.: І. В. Магдаліна, О. А. Моргунов, О. А. Соколов, В. Ю. Соколова
завантажити

Гусаров Сергій Миколайович
Біобібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження
завантажити

Жорнокуй Ю. М., Карчевський К. А., Пономарчук О. О., Сядристий А. О.
Біржове право
Навчальний посібник
зміст

Економіка підприємства
Практикум
Розроб. В. О. Гончарова
зміст

Купріянова Л. С.
Судова медицина
Навчальний посібник
зміст

Стороженко В. Ф.
Основи товарознавства та технології виробництва
Посібник у трьох томах
Том 1
зміст

Стороженко В. Ф.
Основи товарознавства та технології виробництва
Посібник у трьох томах
Том 2
зміст

Стороженко В. Ф.
Основи товарознавства та технології виробництва
Посібник у трьох томах
Том 3
зміст

Борисова Л. В., Логвиненко М. Ф.
Правові засади захисту інформації
Навчальний посібник
зміст

Землянська О. В.
Судово-психологічна експертиза
Навчальний посібник
зміст

Блага А. Б., Васильєв А. А., Давиденко Л. М. та ін.
Кримінологія
(Особлива частина)
Навчальний посібник
За заг. ред.О. М. Литвинова
зміст

Харченко С. В.
Диференціальна психологія
Навчальний посібник
зміст

Марчук М. І.
Право Європейського союзу
Навчальний посібник
зміст

Ковальов Є. В.
Принципи менеджменту
Навчальний посібник
зміст

Блага А. Б., Богатирьов І. Г., Давиденко Л. М. та ін.
Кримінологія
(Загальна частина)
Навчальний посібник
За заг. ред. О. М. Бандурки
зміст

Власенко І. В., Чміль М. О.
Безпека життєдіяльності
Навчальний посібник для працівників міліції
зміст

Кочура В. О.
Основи теорії радіокіл
Навчальний посібник
зміст

Артеменко А. П., Артеменко Я. І.
Практикум з філософії
Навчальний посібник
зміст

Обеззброєння та затримання злочинців, озброєних холодною або вогнепальною зброєю
Навчально-методичні рекомендації
Уклад.: О. А. Моргунов, В. В. Сергієнко, О. А. Ярещенко
завантажити

Левашов О. С.
Українсько-англійський розмовник для практичних працівників органів внутрішніх справ України. Євро-2012
зміст

Світличний В. А.., Онищенко Ю. М., Рвачов О. М.
Спеціальна техніка
(Загальна частина)
Навчальний посібник
зміст

Методичні рекомендації формування у дітей-підлітків навичок самозахисту та розвитку в них необхідних фізичних якостей
Уклад.: О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко
завантажити

English-Ukrainian-Russian learner’s dictionary
Уклад.: С. М. Захарова, В. В. Святовець
зміст

Садиков М. А.
Історія економіки та економічної думки
Навчальний посібник
зміст

Податкове право
Навчально-методичний комплекс для курсантів навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції
Розроб.: В. В. Ковальська, О. В. Пабат, О. М. Музичук
зміст

Доценко В. В.
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Навчальний посібник
зміст

Бандурка О. М.
Професійна етика працівників міліції
Навчальний посібник
зміст

Берназ В. Д., Бірюков В. В., Волобуєв А. Ф. та ін.
Криміналістика
Підручник
За заг. ред. А. Ф. Волобуєва
зміст

Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К. та ін.
Кримінальне право України. Загальна частина
Навчальний посібник
За заг. ред. О. М. Бандурки
зміст

Волобуєв А. Ф., Користін О. Є., Степанюк Р. Л. та ін.
Організація розслідування окремих видів злочинів
Навчальний посібник
За заг. ред. А. Ф. Волобуєва
зміст

Бандурка О. М., Бевзенко В. М., Василенко В. М. та ін.
Основи управління в органах внутрішніх справ
Навчальний посібник
зміст

Андрєєв О. О., Заяць Д. Д., Колесніков В. В. та ін.
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Навчальний посібник
За заг. ред. Д. Д. Зайця
зміст

Зацеркляний М. М., Клочко А. М.
Інформаційні технології в управлінні
Навчальний посібник
зміст

Щербаковський М. Г., Пашнєв Д. В.
Розслідування комп’ютерних злочинів
Навчальний посібник
зміст

Гіренко С. П.
Практична конфліктологія
Навчальний посібник
зміст

Серьогін В. О.
Конституційне право України
Навчальний посібник
зміст

Комп’ютерні мережі (Internet)
Методичні вказівки до практичних занять
Розроб.: Ю. П. Горелов, І. В.Кобзев, О. Ф Лановий
завантажити

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи
Розроб.: Ю. П. Горелов, І. В. Кобзев, О. Ф. Лановий
завантажити

Уразливі зони тіла
Методичні рекомендації
Розроб.: В. О. Артем’єв, В. В. Колєсніков
зміст

Криміналістика
Методичні матеріали з виконання контрольних робіт
Розроб.: М. Г. Щербаковський, С. І. Казюта, В. В. Єгупенко
завантажити

Коломієць Ю. М.
Державне право зарубіжних країн.
Загальна частина
Навчальний посібник
зміст

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.
Загальні відомості про нафтопродукти та методи їх дослідження
Навчальний посібник
зміст

Апанасюк М. П., Антонюк О. І., Батожська О. В. та ін.
Цивільне право України
Навчальний посібник у двох частинах
Частина 2
За заг. ред. В. А. Кройтора та Ю. І. Чалого
зміст

Петрова І. А., Дьякова Т. С.
Практичні завдання і тренінги для аудиторних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Менеджмент»
Навчальний посібник
зміст

Головко О. М., Погрібний І. М., Волошенюк О. В. та ін.
Теорія держави і права
Навчальний посібник
За заг. ред. І. М. Погрібного
зміст

Правопорушення в господарській діяльності фірми
Методичні матеріали та вказівки до семінарських занять і самостійної роботи
Розроб.: Р. Л.  Степанюк
завантажити

Тактика спеціальної підготовки працівників органів внутрішніх справ України
Методичні рекомендації
Розроб.: В. О. Артем’єв, В. В. Колєсніков
зміст

Завдання для самостійної роботи з німецької мови для студентів-заочників (І семестр)
Методичні вказівки
Уклад. В. В. Александрова
завантажити

Петрова І. А., Яременко В. В., Загуменна О. В.
Загальні засади судово-товарознавчої оцінки майна (товарів) та об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Монографія
зміст

Судова експертологія
Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів
Розроб.: М. Г. Щербаковський, С. П. Лапта
зміст

Заяць Д. Д.
Тактика перевірки показань на місці
Науково-практичний посібник
зміст

Ткаченко С. О.
Фінанси підприємств
Навчальний посібник
зміст

Фомін Г. В.
Банківське право України
Навчальний посібник
зміст

Щербаковський М. Г.
Судова експертологія
Навчальний посібник
зміст

Grammar Resource Book
Практичний посібник з граматики англійської мови
Уклад. О. С. Левашов
зміст

Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Бевзенко В. М. та ін.
Адміністративний процес України
Навчальний посібник
За заг. ред. А. Т. Комзюка
зміст

Яковлєв С. В., Соколовська О. Г., Горелов Ю. П.
Дискретна математика
Навчальний посібник
зміст

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.
Експертиза пластичних мас під час розслідування злочинів у сфері економіки та екологічної безпеки
Посібник
зміст

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.
Експертиза ювелірних виробів під час розслідування злочинів
Посібник
зміст

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.
Лісоматеріали: діагностика порід, особливості сортування, маркування, обмірювання й обліку та реалізація сортиментів
Навчальний посібник
зміст

Носова О. В., Петрова К. Я., Садиков М. А. та ін.
Макроекономіка
Навчальний посібник
За заг. ред. О. В. Носової
зміст

Нелюба А. М., Бугайчук К. Л., Калєніченко Л. І., Коломієць О. Ю.
Офіційно-діловий документ: основні вимоги та правила складання
Навчально-практичний посібник
зміст

Полтавський О. В., Томчишен С. В.
Торгове право
Навчальний посібник
зміст

Апанасюк М. П., Батожська О. В., Вакулович Є. В. та ін.
Цивільне право України
Підручник у двох частинах
Частина 1
За заг. ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора
зміст

Бородін М. М., Бортнік О. Г., Колісник О. В.
Цивільний процес
Навчальний посібник
За заг. ред. В. А. Кройтора
зміст

Галаван З. С., Степанюк Р. Л., Заяць Д. Д., Павликівський В. І.
Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки або самовільного будівництва
Методичні рекомендації
зміст

Розслідування кримінальних справ про умисні вбивства, порушених за фактом безвісного зникнення осіб
Методичні рекомендації
Розроб.: З. С. Галаван., С. О. Книженко, Т. П. Матюшкова
зміст

Захист інформації в мережах та банках даних
Практикум
Розроб.: В. В. Носов., О. В. Манжай
завантажити

Сироїд Т. Л.
Міжнародне право
Навчальний посібник
зміст

Криминология
Тексты XIX – начала XX вв. (история социологии преступности) Том 1: Уголовно-статистические исследования
Сост.: И. П. Рущенко; под общ. ред. А. М. Бандурки
зміст

Харченко С. В.
Вступ до загальної психології
Навчальний посібник
зміст

Розслідування торгівлі людьми
Методичні рекомендації
Розроб.: А. Ф. Волобуєв, Т. А. Пазинич
зміст

Черкашин А. І., Акіменко Д. О., Бондаренко Я. Г.
Тактико-спеціальна підготовка працівників патрульної служби міліції України
Навчальний посібник
За заг. ред. В. В. Морозюка
зміст

Садиков М. А.
Основи бізнесу та підприємництва
Навчальний посібник
зміст

Безпека життєдіяльності
Методичні рекомендації до проведення практичних занять
Уклад.: П. М. Бортнічук та В. Т. Васильєв
зміст

Теорія управління
Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів
Уклад.: С. В. Калякін та Ю. П. Горєлов
зміст

Греченко В. В.
Податкова система
Навчальний посібник
зміст

Методика проведення відтворення обстановки та обставин події у кримінальних справах про злочини, скоєні проти життя і здоров’я особи
Методичні рекомендації
Розроб.: В. Я. Горбачевський, В. В. Топчій та А. В. Мельник
зміст

Засоби діагностики знань з дисципліни «Економічна теорія» для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Навчальний посібник; практикум
Розроб.: О. В. Носова, К. Я. Петрова, С. П. Матвєєв;
за заг. ред. О. В. Носової
зміст

Погрібна В. Л., Саппа М. М., Шейко Р. В.
Галузеві соціології
Навчальний посібник у двох томах
Том 1
зміст

Вогнева підготовка
Навчальний посібник
2-ге вид.
Розроб.: А. О. Савченко, В. І. Бабенко, І. А. Гордієнко
зміст

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Адміністративне право України + м. Адміністративна відповідальність»
Уклад.: Г. В. Джагупов, О. О. Небрат, О. Ю. Салманова та ін.
зміст

Історія України
Плани семінарських занять для курсантів та студентів
Уклад.: В. А. Греченко, Г.  Г. Дедурін, Р. В. Шарібжанов
завантажити

Складання процесуальних документів у кримінальних справах
Методичні рекомендації до практичних занять
Розроб.: І. В. Лєшукова, Т. Г. Борозняк, О. М. Телегеєнко
зміст

Тягло О. В., Сошников А. О., Шаповаленко М. В. та ін.
Політологія
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів у двох частинах
Частина 1
За заг. ред. П. В. Цимбала
зміст

Тягло О. В., Сошников А. О., Шаповаленко М. В. та ін.
Політологія
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів у двох частинах
Частина 2
За заг. ред. П. В. Цимбала
зміст

Оганезова Г. С.
Сombating economic crime
Навчальний посібник з англійської мови для курсантів II курсу
зміст

Банікевич І. В.
Кадрове забезпечення роботи зі студентами
Методичні рекомендації
зміст

Проценко Г. В., Томах Т. І.
Англійська мова для психологів
Навчальний посібник для курсантів та студентів II курсу денної форми навчання
зміст

Артеменко А. П., Бусова Н. А., Воропай Т. С. та ін.
Філософія
Навчальний посібник
За заг. ред. О. В. Тягла
зміст

Єрохін А. Л., Лановий О. Ф.
Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Навчальний посібник
зміст

Система технологій
Методичні рекомендації з виконання лабораторних робіт
Розроб. В. Ф. Стороженко
завантажити

Розслідування злочинних порушень авторського та суміжних прав
Методичні рекомендації
Розроб. О. А. Севідов
зміст

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина
Підручник
За заг. ред. О. П. Рябченко
зміст

Розслідування дорожньо-транспортних пригод
Методичні рекомендації щодо оформлення процесуальних документів
Уклад.: Р. Л. Степанюк, С. О. Захарченко
завантажити

Збірка граматичних вправ з німецької мови
Навчальний посібник у двох частинах
Частина 2
Уклад.: І. М. Антонян, Г. М. Сорокіна
зміст

Завдання для самостійної роботи з німецької мови для студентів-заочників (IV семестр)
Методичні вказівки
Уклад. В. В. Александрова
завантажити

Збірка граматичних вправ з німецької мови
Навчальний посібник у двох частинах
Частина 1
Уклад.: І. М. Антонян, Г. М. Сорокіна
зміст

English for information security
Навчальний посібник для курсантів 2 курсу галузі знань «Інформаційна безпека»
Уклад. О. В. Ушкварок
зміст

Англійська мова
Навчальний посібник з розвитку навичок читання літератури за фахом для студентів 2-го та 3-го курсів спеціальностей «Системи технічного захисту інформації», «Інформаційні управляючі системи та технології»
Уклад. К. О. Сіренко
зміст

Англійська мова
Навчальний посібник з розвитку навичок читання літератури за фахом для студентів 2-го курсу спеціальності «Соціологія»
Уклад. К. О. Сіренко
зміст

Варунц Л. Д., Войціховський А. В., Гудзь Т. І. та ін.
Державне право зарубіжних країн. Особлива частина
Навчальний посібник
За заг. ред. В. О. Серьогіна
зміст

Англійська мова для соціологів
Навчальний посібник для курсантів та студентів 2 курсу
Уклад. А. Є. Коршенко
зміст

Кримінально-виконавче право України
Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних (семінарських) занять та заліку (іспиту) для студентів (слухачів) заочної форми навчання
Уклад.: В. П. Севостьянов
зміст