Віктор Михайлович ВАСИЛЕНКО

Голова Науково-методичної ради, перший проректор,  доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції
ВАСИЛЕНКО Віктор Михайлович

Музичук Олександр Миколайович

Заступник голови Науково-методичної ради, проректор, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції
МУЗИЧУК Олександр Миколайович

Михаил Юрьевич БУРДИН

Заступник голови Науково-методичної ради, проректор, доктор юридичних наук, професор
БУРДІН Михайло Юрійович

Мірошніченко Тетяна Олександрівна

Секретар Науково-методичної ради, завідувач відділення організації методичної роботи навчально-методичного відділу 
МІРОШНІЧЕНКО Тетяна Олександрівна

Науково-методична рада (далі – Рада) Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет) є постійно діючим дорадчим органом, основними напрямами роботи якого є планування та координація наукової та навчально-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і вдосконалення освітнього процесу з проблем вищої школи, основ організації та керівництва освітнім процесом, контроль за станом наукової та навчально-методичної роботи у навчальних підрозділах, розроблення та втілення методик і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу, його методичного забезпечення та покращення якості наукових досліджень.

Науково-методична рада створюється наказом Університету не пізніше ніж за 10 діб до початку першого засідання у складі голови, його заступників, секретаря, членів Ради та науково-методичних секцій на строк не більше, ніж один рік.

Загальне керівництво науково-методичною діяльністю Університету здійснює перший проректор, який одночасно є головою Ради.

СКЛАД 

Науково-методичної ради Харківського національного університету внутрішніх справ

1. Абламський Сергій Євгенович – начальник відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції.

2. Бабак Сергій Анатолійович – завідувач кафедри військової підготовки, кандидат військових наук, старший науковий співробітник.

3. Білик Алла Олександрівна – начальник навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу.

4. Боровик Микола Олександрович – завідувач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3, кандидат педагогічних наук, доцент, капітан поліції.

5. Брусакова Оксана Валеріївна – декан факультету № 6, доктор юридичних наук, доцент.

6. Бугайчук Костянтин Леонідович – завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції.

7. Гетманець Ольга Петрівна – завідувач кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки факультету № 6, доктор юридичних наук, професор.

8. Гіренко Сергій Петрович – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 2, кандидат педагогічних наук, доцент.

9. Гнусов Юрій Валерійович – завідувач кафедри кібербезпеки та DATА–технологій факультету № 6, кандидат технічних наук, доцент.

10. Греченко Володимир Анатолійович – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, доктор історичних наук, професор.

11. Губачов Олександр Ілліч – заступник директора коледжу з навчально-методичної та виховної роботи, викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки, кандидат педагогічних наук, доцент.

12. Гудзь Тетяна Іванівна – завідувач кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4, кандидат юридичних наук, доцент.

13. Джагупов Григорій Володимирович – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 3, кандидат юридичних наук, професор.

14. Джафарова Олена В’ячеславівна – завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції.

15. Диська Дар’я Григорівна – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 5, кандидат юридичних наук.

16. Євдокімова Олена Олександрівна – завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор.

17. Жмуровська Катерина Романівна – курсантка навчальної групи Ф4-202 факультету № 4, рядовий поліції.

18. Жорнокуй Юрій Михайлович – завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6, доктор юридичних наук, професор.

19. Загородній Сергій Андрійович – заступник декана факультету № 6, кандидат юридичних наук, доцент.

20. Зайцев Олексій Леонідович – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4, кандидат юридичних наук, доцент.

21. Заковоротній Олег Іванович – завідувач відділення навчально-методичного забезпечення інституту післядипломної освіти, капітан поліції.

22. Звірянський Геннадій Володимирович – декан факультету № 3, кандидат юридичних наук, майор поліції.

23. Іванцов Володимир Олександрович – начальник відділу організації освітньо-наукової підготовки, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції.

24. Кікінчук Василь Васильович – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 1, кандидат юридичних наук, доцент, капітан поліції.

25. Козаченко Сергій Вікторович – завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2, кандидат юридичних наук, полковник поліції.

26. Корнієнко Василь Володимирович – завідувач кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. 

27. Логвиненко Ігор Альбертович – завідувач кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1, кандидат історичних наук, доцент.

28. Лукаш Сергій Станіславович – директор Сумської філії, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор.

29. Магдалюк Віталій Іванович – ад’юнкт відділу організації освітньо-наукової підготовки, старший лейтенант поліції.

30. Манжай Олександр Володимирович – завідувач кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4, кандидат юридичних наук, професор, підполковник поліції.

31. Марчишин Сергій Миколайович – заступник начальника навчально-методичного відділу, майор поліції.

32. Марчук Микола Іванович – декан факультету № 4, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції.

33. Мельник Костянтин Юрійович – завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2, доктор юридичних наук професор, підполковник поліції.

34. Музика Олена Анатоліївна – директор наукової бібліотеки.

35. Набільський Геннадій Владиславович – заступник директора – начальник навчально-тренувального центру з підготовки авіаційного персоналу Кременчуцького льотного коледжу.

36. Назаренко Ігор Віталійович – декан факультету № 2, кандидат юридичних наук, полковник поліції.

37. Науменко Катерина Сергіївна – заступник директора – начальник відділу навчально-методичної роботи Сумської філії, кандидат юридичних наук, доцент.

38. Невядовський Владислав Олегович – учений секретар секретаріату Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент.

39. Онищенко Юрій Миколайович – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 4, кандидат наук з державного управління, доцент, майор поліції.

40. Орлов Юрій Володимирович – завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, доктор юридичних наук, професор, майор поліції.

41. Панова Ірина Вікторівна – завідувач кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, кандидат юридичних наук, професор.

42. Пашнєв Дмитро Валентинович – завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем інформаційних технологій та протидії злочинності у кіберпросторі, кандидат юридичних наук, доцент.

43. Пєшков Вадим Володимирович - перший заступник директора Кременчуцького льотного коледжу з безпеки польотів.

44. Полховський Олександр Миколайович – начальник інформаційно-технічного відділу.

45. Романюк Віталій Володимирович – декан факультету № 1, кандидат  юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

46. Рязанцева Ірина Миколаївна – начальник навчально-методичного відділу, кандидат юридичних наук, підполковник поліції.

47. Салманова Олена Юріївна – завідувач кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1, доктор юридичних наук, професор.

48. Сезонова Ольга Миколаївна – заступник начальника – завідувач відділення планування навчального процесу навчально-методичного відділу, кандидат юридичних наук, майор поліції.

49. Сердюк Олексій Олександрович – завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, кандидат соціологічних наук, доцент, підполковник поліції.

50. Слободянюк Юлія Анатоліївна – студент навчальної групи ПЗдср-19-2 факультету № 6.

51. Статівка Олена Олександрівна – завідувач кафедри іноземних мов факультету № 4, кандидат педагогічних наук, доцент.

52. Тарасова Світлана Сергіївна – заступник начальника – завідувач редакційного відділення відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності.

53. Ткаченко Сергій Олександрович – завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін факультету № 2, кандидат економічних наук, доцент.

54. Федоренко Олена Іванівна – завідувач кафедри педагогіки та психології факультету № 3, доктор педагогічних наук, професор.

55. Федоров Віталій Володимирович – завідувач кафедри вогневої підготовки факультету № 3, полковник поліції.

56. Фіалка Світлана Вікторівна – заступник директора інституту післядипломної освіти, майор поліції.

57. Фоміна Тетяна Григорівна – завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1, доктор юридичних наук, професор, майор поліції. 

58. Харченко Вадим Борисович – завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6, доктор юридичних наук, професор.

59. Холод Юрій Анатолійович – завідувач кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6, кандидат юридичних наук, доцент.

60. Цапко Тамара Петрівна – завідувач відділення з організації підготовки іноземних громадян факультету № 6, кандидат філологічних наук, доцент.

61. Чорний Ігор Віталійович – завідувач кафедри українознавства факультету № 2, доктор філологічних наук, професор.

62. Шатрава Сергій Олександрович – завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції.

63. Шевченко Тихін Віталійович – доцент кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3, кандидат юридичних наук, доцент, капітан поліції.

64. Щербаковський Михайло Григорович – завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6, доктор юридичних наук, професор.

65. Яковлєв Руслан Петрович – директор Кременчуцького льотного коледжу.


Секція з юридичних дисциплін

Секція з технічних дисциплін

Секція зі спеціальних дисциплін

Секція з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін