№ п.п.

Назва і реєстраційний номер НДР

Термін виконання НДР

 

Керівники НДР

1

Кодування дійсних чисел та патологічні локально складні математичні об’єкти, реєстраційний номер 0123U104272

03.2023-12.2028

Сербенюк Симон Олександрович

2

Кадрове забезпечення діяльності органів правопорядку: національний та міжнародний аспект, реєстраційний номер 0123U104769

01.2024-12.2029

Бугайчук Костянтин Леонідович

3

Проблемні питання поліцейської діяльності: теоретичні та праксеологічні аспекти, реєстраційний номер 0123U104775

01.2024-12.2029

Джафарова Олена В'ячеславівна

4

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку авіаційної сфери, реєстраційний номер 0123U104884

02.2024-06.2024

Владов Сергій Ігорович

5

Протидія злочинності кримінально-правовими та кримінологічними засобами в умовах дії воєнного стану та повоєнного періоду, реєстраційний номер 0123U104952

01.2023-12.2027

Орлов Юрій Володимирович

6

Психологічне та педагогічне забезпечення правоохоронної діяльності, реєстраційний номер 0123U104996

01.2024-12.2029

Євдокімова Олена Олександрівна

7

Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, реєстраційний номер 0123U104994

01.2023-12.2027

Манжай Олександр Володимирович

8

Професійний, культурний і особистісний розвиток майбутніх фахівців в освітньому середовищі закладу вищої освіти, реєстраційний номер 0123U105020

01.2024-12.2029

Федоренко Олена Іванівна

9

Актуальні проблеми соціально-економічної безпеки, реєстраційний номер 0123U105028

01.2024-12.2029

Ткаченко Сергій Олександрович

10

Актуальні питання бойової, фізичної та тактико-спеціальної підготовки, захисту населення та працівників поліції в надзвичайних ситуаціях, в умовах воєнного стану та повоєнний період, реєстраційний номер 0123U105031

01.2024-12.2029

Бабак Сергій Анатолійович, Боровик Микола Олександрович, Федоров Віталій Володимирович

11

Сучасні проблеми здійснення та захисту цивільних прав та законних інтересів учасників цивільних відносин, реєстраційний номер 0123U105033

01.2023-12.2028

Жорнокуй Юрій Михайлович, Зайцев Олексій Леонідович

12

Національна безпека держави: теоретико-правовий аспект, реєстраційний номер 0123U105042

01.2023-12.2028

Загуменна Юлія Олександрівна

13 Виклики глобалізації та захист прав людини: аналіз сучасних проблем і можливих рішень, реєстраційний номер 0123U105088 01.2024-12.2029
Гудзь Тетяна Іванівна
14

Фундаментальні та прикладні проблеми кримінальної юстиції, реєстраційний номер 0123U105094

01.2024-12.2026
Фоміна Тетяна Григорівна, Щербаковський Михайло Григорович
15

Адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції української держави, реєстраційний номер 0123U105131

01.2023-12.2027
Гусаров Сергій Миколайович, Комзюк Анатолій Трохимович, Салманова Олена Юріївна
16 Розвиток і вдосконалення адміністративного законодавства України в умовах євроінтеграції, реєстраційний номер 0123U105132
01.2023-12.2027

Гусаров Сергій Миколайович, Комзюк Анатолій Трохимович, Салманова Олена Юріївна


17

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах, реєстраційний номер 0123U105171

01.2024-12.2029

Подорожній Євген Юрійович, Мельник Костянтин Юрійович

18

Ідентифікація та оцінка ризиків у діяльності органів і підрозділів поліції. Шляхи підвищення ефективності управління ризиками, реєстраційний номер 0124U000898

01.2024-12.2024

Сердюк Олексій Олександрович

19

Організація та проведення органами і підрозділами Національної поліції України рекомендації поліцейських (спеціальних) операцій «Грім», «Сирена» та «Заручник» в умовах дії воєнного стану в Україні та після його припинення або скасування, реєстраційний номер 0124U000901

01.2024-10.2024

Шевченко Тихін Віталійович, Боровик Микола Олександрович, Євтушок Володимир Анатолійович, Скляр Олександр Сергійович

20

Оцінювання стану безпекового середовища в державі та окремих її регіонах, прогнозування ймовірнісних сценаріїв його зміни в короткостроковий / середньостроковий / довгостроковий періоди, реєстраційний номер 0124U000899

01.2024-12.2024

Сердюк Олексій Олександрович

21

Особливості взаємодії слідчих Національної поліції України з представниками Збройних Сил України під час розслідування воєнних злочинів, реєстраційний номер 0124U000902

01.2024-12.2024

Піддубна Аліна Валентинівна (ХНУВС), Санакоєв Дмитро Борисович (ДДУВС)

22

Інформаційно-пошукова система накопичення та аналізу даних з відкритих джерел з метою протидії злочинності та тероризму, реєстраційний номер 0124U001214

01.2024-12.2024

Пашнєв Дмитро Валентинович, Манжай Олександр Володимирович

23

Спеціальне досудове розслідування під час розслідування колабораційної діяльності, реєстраційний номер 0124U001232

01.2024-12.2024

Абламський Сергій Євгенович (ХНУВС), Чаплинський Костянтин Олександрович (ДДУВС), Тетерятник Ганна Костянтинівна (ОДУВС)

24

Завдання та основні аспекти превентивної роботи уповноважених органів Національної поліції України щодо протидії вчиненню самогубств і навмисних самоушкоджень дітьми з урахуванням сучасних ризиків та небезпечних тенденцій у кіберпросторі, реєстраційний номер 0124U001233

01.2024-05.2024

Шатрава Сергій Олександрович (ХНУВС),  Сердюк Олексій Олександрович (ХНУВС),  Джафарова Олена В'ячеславівна (ХНУВС),  Жук Олена Миколаївна (НАВС)

25

Теоретичні основи здійснення оцінки загроз організованої злочинності та пов’язаних із нею тяжких та особливо тяжких злочинів, їх профілювання за індикаторами методології SOCTA Україна, реєстраційний номер 0124U001295

01.2024-12.2024
Гнусов Юрій Валерійович (ХНУВС), Лучик Василь Єфрімович (ХНУВС), Манжай Олександр Володимирович (ХНУВС), Тихонова Олена Вікторівна (НАВС)
26

Застосування положень Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» в контексті досудового розслідування злочинів, реєстраційний номер 0124U001296

01.2024-12.2024
Лозова Світлана Миколаївна, Степанюк Руслан Леонтійович
27

Міжнародні стандарти та правова регламентація цифрових (електронних) доказів у кримінальному аналізі: науково-методичні рекомендації, реєстраційний номер 0124U001297

01.2024-12.2024
Гнусов Юрій Валерійович, Манжай Олександр Володимирович, Носов Віталій Вікторович
28

Притягнення до відповідальності осіб, які, завідомо розуміючи суспільну небезпеку своїх дій, надають у користування третім особам свої банківські або платіжні реквізити, що в подальшому використовуються для вчинення кримінальних правопорушень (кримінальна відповідальність для так званих дропів), реєстраційний номер 0124U001298

01.2024-12.2024

Пашнєв Дмитро Валентинович,  Черевко Кирило Олександрович


29

Інструменти та методи АI та ОSINТ для розшуку дітей, які зникли безвісти, депортовані або примусово переміщені. Використання розвідданих на основі відкритих джерел, їх аналізу та новітніх технологій, включаючи розпізнавання облич, реєстраційний номер 0124U001341

01.2024-06.2024

Манжай Олександр Володимирович,  Пашнєв Дмитро Валентинович,  Сердюк Олексій Олександрович

30

Створення єдиного нормативно-правового акта (закону, кодексу тощо), який об'єднує прогалини в праві, згідно з новітніми викликами документування кримінальних правопорушень, які вчиняються за допомогою електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій, реєстраційний номер 0124U001342

01.2024-12.2024
Корнієнко Василь Володимирович, Манжай Олександр Володимирович,  Пашнєв Дмитро Валентинович, Салманов Олексій Валерійович
31

. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, реєстраційний номер 0124U001343

01.2024-12.2024
Авраменко Олексій Володимирович (ЛьвДУВС),  Кришевич Ольга Володимирівна (НАВС),  Черевко Кирило Олександрович (ХНУВС),  Ященко Андрій Миколайович (ХНУВС)
32

Реінтеграція ветеранів (у тому числі з інвалідністю): повернення військових до повноцінного життя, реєстраційний номер 0124U001344

01.2024-12.2024
Калька Наталія Миколаївна (ЛьвДУВС), Карпенко Євген Володимирович (ЛьвДУВС), Козира Петро Володимирович (ЛьвДУВС), Харченко Світлана Вячеславівна (ХНУВС), Чепіга Лада Петрівна (ХНУВС)