Валерій Васильович
СОКУРЕНКО

Ректор ХНУВС,
генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор

Віктор Михайлович
ВАСИЛЕНКО
Перший проректор,
підполковник поліції,
доктор юридичних наук, доцент

Сергій Миколайович
БОРТНИК

Проректор ХНУВС,
полковник поліції,
доктор юридичних наук, професор
Михайло Юрійович
БУРДІН

Проректор ХНУВС,
доктор юридичних наук, професор
Леонід Володимирович
МОГІЛЕВСЬКИЙ

Проректор ХНУВС, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор

Олександр Миколайович
МУЗИЧУК

Проректор ХНУВС,
полковник поліції,
заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор

Валерій Вячеславович
СЕРЕДА

Проректор ХНУВС,
генерал поліції третього рангу,
доктор юридичних наук, професор