Валерій Васильович
СОКУРЕНКО

Ректор ХНУВС,
генерал поліції третього рангу, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор

Олександр Анатолійович
МОРГУНОВ

Перший проректор ХНУВС,
полковник поліції,
заслужений тренер України,
доктор юридичних наук,
професор

Сергій Миколайович
БОРТНИК

Проректор ХНУВС,
полковник поліції,
доктор юридичних наук, доцент
Михайло Юрійович
БУРДІН

Проректор ХНУВС,
доктор юридичних наук, професор
Анатолій Миколайович
КЛОЧКО

Проректор ХНУВС,
доктор юридичних наук, професор
Леонід Володимирович
МОГІЛЕВСЬКИЙ

Проректор ХНУВС, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор
Володимир Петрович
ШУЛЬГА

Проректор ХНУВС,
доктор історичних наук