Людмила Кацалап

Голова Наукового товариства - заступник начальника — завідувач відділення організації наукової роботи відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук
Людмила Надопта


Симон Сербенюк

Заступник голови Наукового товариства - науковий співробітник відділення організації наукової роботи відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності
Симон Сербенюк


Надія Бортник

Секретар Наукового товариства – фахівець відділу організації освітньо-наукової підготовки
Надія Бортник

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету (Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету, а саме – це добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у Харківському національному університеті внутрішніх справ, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Наукове товариство, зокрема:

  • Приймає участь в організації науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів різних рівнів для студентської та наукової молоді ХНУВС, зокрема і в співпраці із іншими молодіжними науковими організаціями інших ЗВО.
  • Ініціює залучення та сприяє участі студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у проведенні наукових досліджень, наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах та інших наукових заходах.
  • Організовує роботу студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у наукових гуртках на кафедрах, в науково-дослідних лабораторіях та циклових комісіях університету.
  • Представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри тощо.

Курсанти та студенти, які є членами наукових гуртків кафедр, автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

Контактна інформація:

Е-mail:[email protected]

СЬОГОДНІ В УНІВЕРСИТЕТІ ПРАЦЮЮТЬ 28 НАУКОВИХ ГУРТКІВ:

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент Станіслав ІВАНОВ, тел. (057)  739-81-91, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1. Науковий керівник – доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Ірина КАЗАНЧУК, тел. (057) 739-83-79, еmail: [email protected];

 Науковий гурток кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1. Науковий керівник – доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент Тетяна ОРЛОВА, тел. (057)739-81-56, 739-81-23, еmail: [email protected];

 Науковий гурток кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1. Науковий керівник — доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент Тетяна ФОМІНА, тел. (057) 739-81-33, 739-81-34, 739-82-33, 739-80-32, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1. Науковий керівник – викладач кафедри кандидат юридичних наук Тетяна ШЕВЧУК, тел. (057) 739-80-31, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2. Науковий керівник – професор кафедри, кандидат юридичних наук, полковник поліції Олександр ГОРБАЧОВ, тел. (057) 739-81-51, (057)  739-81-52, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Наталія ПАВЛЕНКО, тел. (057) 739-80-17, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри трудового та господарського права факультету № 2. Науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук Євген ПОДОРОЖНІЙ, тел. (057) 739-81-38, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри українознавства факультету № 2. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат філологічних наук Олена ОВЕРЧУК, тел. (057) 739-80-73, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3 – «Спеціальна фізична підготовка». Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, капітан поліції Микола БОРОВИК, тел. (057) 739-83-49, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3 – тактико-спеціальний підрозділ «ЩИТ». Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Ігор ВЛАСЕНКО, тел. (057) 739-83-49, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри педагогіки та психології факультету № 3. Науковий керівник – професор кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Світлана ХАРЧЕНКО, тел. (057) 739-84-12, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, старший лейтенант поліції Катерина ЧИШКО, тел. (057) 739-83-69, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри вогневої підготовки факультету № 3. Науковий керівник – старший викладач кафедри капітан поліції Ігор ЛУЦЕНКО, тел. (057) 739-81-46, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Віталій СВІТЛИЧНИЙ, тел. (057) 739-84-11, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Олександр РАДЧЕНКО тел. (057) 739-81-30, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Марія ТІХОНОВА, тел. (057) 739-81-54, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри іноземних мов факультету № 4. Науковий керівник – старший викладач кафедри Тетяна КАЛЬЧЕНКО, тел. (057)  739-81-27, 739-81-39, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, доктор філософії Станіслав ПЕВКО, тел. (057) 739-80-88, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6. Науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент Юлія КИРИЧЕНКО, тел. (057) 739-83-54, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук Ірина ЛУЦЕНКО, тел. (057) 739-80-78, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент Світлана ЛОЗОВА, тел. (057) 739-82-38, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Вікторія МЕЛЬНИК, тел. (057) 739-80-88, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Науковий керівник – старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук Михайло ОВЧИННИКОВ, тел. (057) 739-82-60, еmail: [email protected];

Філософський науковий гурток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6.

Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат філософських наук Світлана МОГИЛЬОВА, тел. (057) 739-82-60, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри соціології та психології факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат біологічних наук Олена ШАХОВА, тел. (057) 739-80-93, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри цивільного права та процесу факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Тетяна КИРИЧЕНКО, тел. (057) 739-83-95, еmail: [email protected];

Науковий гурток кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6. Науковий керівник – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент Володимир ТУЛУПОВ, тел. (057) 739-80-14, еmail: [email protected].


Гендерний квест проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки»

Гендерний квест проєкту «Через рівність і порозуміння до захисту та безпеки»

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1


Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Команда Наукового товариства - переможець форуму «Курсантсько-студентська весна – 2018»

Курсант Владислав Степаненко за високі здобутки в науці, творчості, спорті, громадському житті відзначений стипендією Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у 2020/2021 навчальному році 

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера


Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»

Курсантку Наталію Расторгуєву відзначено стипендією Харківського міського голови «Обдарованість»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»

Науковий гурток кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки, Тактико-спеціальний підрозділ «ЩИТ» кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету № 3