Директор наукової бібліотеки
Музика Олена Анатоліївна

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Бібліотека ХНУВС заснована в 1992 році у складі Харківського інституту внутрішніх справ, створеного на базі Міжобласної школи підготовки молодшого та середнього начальницького складу УВС Харківської області (1955 р). Назва бібліотеки змінювалася відповідно до змін назви навчального закладу. У 1999 році бібліотека була визнана провідною серед бібліотек закладів освіти МВС України. З початку 2000-х років бібліотека набуває нових завдань, головними з яких – перетворення її у потужний інформаційний осередок та посилення інформаційної підтримки університетської науки. У 2021 році назву бібліотеки змінено на «Наукова бібліотека».  

СУЧАСНИЙ СТАН

Наукова бібліотека займає будівлю площею 1371 кв.м, надає доступ до інформаційних ресурсів 7,5 тис. користувачів у 5 читальних залах і 3 абонементах.

До структури бібліотеки входить 6 відділів:

 • комплектування та наукової обробки документів,
 • обслуговування науковою літературою,
 • обслуговування навчальною літературою,
 • інформаційно-бібліографічний,
 • інформаційно-електронних ресурсів та сервісів,
 • зберігання фондів

Наукова бібліотека працює на базі автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи UnieLibrary.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ

- Книжковий фонд – понад 400 тис. прим. (у т.ч. дисертаційні роботи, рідкісні видання та література іноземними мовами, фонд періодичних видань),

- Електронний каталог понад 400 тис. бібліографічних записів,

- Електронна бібліотека – біля 55 тис. повнотекстових електронних джерел,

- Репозитарій відкритого доступу (електронний архів) – біля 15 тис. наукових праць авторів ХНУВС (http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/),

- Інтернет, Wi-Fi,

- Доступ до ресурсів інформаційно-правової системи України «Ліга:Закон»,

- Доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 

- Доступ до е-книг на платформі SCIENCEDIRECT та SPRINGER (2017 р),

- Бібліотечний портал (http://lib.univd.edu.ua/) – є ключовою зв'язуючою ланкою з інформаційно-освітнім простором університету і єдиною точкою доступу до електронних ресурсів та послуг наукової бібліотеки,

- МБА – для задоволення інформаційних запитів на профільні документи, відсутні в бібліотечному фонді пропонуються послуги міжбібліотечного абонементу,

- «Єдина картка читача» –  наукова бібліотека ХНУВС є учасником проекту, завдяки якому університетській спільноті (викладачам, науковцям, курсантам, студентам, ад’юнктам) надається доступ як до друкованих фондів, так і електронних ресурсів бібліотек всіх закладів вищої освіти Харкова, у т.ч. до передплатних баз даних.

Наукова бібліотека ХНУВС співпрацює з бібліотеками відомчої мережі та провідними ЗВО України.

Роботу університетської бібліотеки забезпечують 22 працівники, всі – дипломовані фахівці.

БІБЛІОТЕКА ХНУВС НАДАЄ КОРИСТУВАЧАМ БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ:

Інформаційно-бібліотечні:

 • запис до бібліотеки
 • інформування про наявність літератури у фондах бібліотеки
 • допомога при підготовці списків за окремими темами
 • надання у тимчасове користування видань з фондів бібліотеки за запитами користувачів
 • надання доступу до електронних ресурсів
 • виконання тематичних, бібліографічних та фактографічних довідок
 • визначення індексів УДК (ББК)
 • надання доступу до Інтернет через Wi-Fi
 • замовлення потрібних видань по міжбібліотечному абонементу (МБА) при відсутності їх у фонді бібліотеки ХНУВС (Довідки за телефоном: 73-98-237)
 • екскурсії по бібліотеці
 • ознайомлення з інформацією видавництв і постачальників (книготорговельних організацій) для замовлення книг та передплати на журнали і газети
 • забезпечення робочих місць для роботи с електронними ресурсами в бібліотеці
 • підготовка книжкових виставок, у т. ч. до університетських заходів
 • проведення культурно-масових заходів (на допомогу навчально-виховній діяльності ХНУВС)
 • навчання у рамках курсу «Основи інформаційної культури» методам пошуку інформації в традиційних та автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах

Індивідуальне консультування:

 • допомога у пошуку і підборі джерел інформації
 • консультації з оформлення бібліографічного опису у списку курсових, дипломних та наукових робіт
 • консультації по роботі з ресурсами наукометричних баз даних
 • моніторинг та бібліометричний аналіз наукової діяльності(науковця / підрозділу)
 • консультативна допомогаз питань щодо перевірки академічних текстів на виявлення текстових запозичень в системі Unichek.
РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
ПН, ВТ, СР, ЧТ з 8:00 до 18:00
ПТ з 8:00 до 17:00
СБ з 8:30 до 16:00
Неділя Вихідний
Останній день місяця санітарний
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080

 (057) 739-81-66, 739-83-44

 library@univd.edu.ua

 • Директор бібліотеки
  Музика Олена Анатоліївна,  (057) 739-81-66,  library@univd.edu.ua
 • Заступник директора
  Cвітлакова Олена Володимирівна,  (057) 739-83-44, komplekt1@ukr.net
 • Відділ комплектування та наукової обробки документів
  Накрапленна Оксана Іванівна,  (057)739-83-11, naykobrobka@ukr.net
 • Інформаційно-бібліографічний відділ
  Манохіна Майя Іванівна, (057) 739-82-12, bibliograf_ibo@ukr.net
 • Зал каталогів (057) 739-80-91
 • Відділ обслуговування навчальною літературою
  Молчанова Людмила Вікторівна, (057) 739-82-40, oobsluga@ukr.net
 • Відділ інформаційно-електронних ресурсів та сервісів
 • Оністрат Надія Володимирівна, (057) 739-80-64, ibvlib@univd.edu.ua
 • Відділ зберігання фондів
 • Лазарева Ольга Володимирівна, (057) 739-83-80