Участь у роботі конференції, що присвячена Дню захисту дітей

Професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ Володимир Кройтор дистанційно взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Соціально-правові аспекти захисту прав дітей», що присвячена Дню захисту дітей.

Участь у міжнародній конференції

Завідуюча кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Ольга Безпалова та професор кафедри кримінального права та кримінології Андрій Шульга взяли участь онлайн у ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», що проходила у м. Токіо, Японія.

Науково-дослідна діяльність вчених університету триває

Попри всі складнощі та виклики воєнних часів, вчені Харківського національного університету внутрішніх справ продовжують свою науково-дослідну діяльність і мають певні публікаційні здобутки. Вийшла друком монографія «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України» (Гусаров С. М., Салманова О. Ю., Комзюк А. Т., Музичук О. М., Казанчук І. Д. / Міністерство внутрішніх справ України ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : Факт, 2022. – 452 с.)

Нове монографічне дослідження науковців університету

Нещодавно вийшла друком монографія «Розвиток фізичної культури і спорту в Харківському національному університеті внутрішніх справ» (Харків: ХНУВС, ФОП Кандиба Т.П., 2022.470 с.), підготовлена колективом авторів у складі: доктор юридичних наук, доцент Сергій Бортник, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Греченко та кандидат соціологічних наук, доцент Валерій Московець за загальною редакцією члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, Валерія Сокуренка.

Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень

Старший науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності Харківського національного університету внутрішніх справ Катерина Маравська взяла участь у вебінарі «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», організованому Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Навчальний посібник «Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах)» – надійшов до університетської бібліотеки

До наукової бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ надійшло нове видання – «Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах)»: навч. посіб./ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; заг. ред. д-р юрид. наук, проф.; В. В. Сокуренка (О. В. Брусакова, К. О. Крут, І. В. Панова та ін.). – Харків: ХНУВС, 2021.- 120 с.

Науковці університету взяли участь у підготовці підручника з адміністративного права та монографії з адміністративного процесу

У межах науково-дослідної та методичної співпраці з Академією адміністративно-правових наук завідувачка кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 доктор юридичних наук, професор Олена Салманова, професор кафедри доктор юридичних наук, професор Анатолій Комзюк та доцентка кафедри кандидат юридичних наук, доцент Ірина Казанчук долучилися до колективу авторів підручника «Адміністративне право України. Повний курс» (за ред. В. Галунька, О. Правоторової. – Видання четверте. – Херсон:ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 656 с.).

Засідання наукового гуртка курсантів кафедри іноземних мов

Доцент кафедри іноземних мов факультету № 4 Олександр Левашов та викладач цієї ж кафедри Артем Білоусов провели для курсантів засідання наукового гуртка на тему  «Омофони і омографи в англійській мові та труднощі перекладу».

Засідання наукового гуртка, присвячене Міжнародному Дню захисту персональних даних

Відбулося засідання наукового гуртка кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, присвячене Міжнародному Дню захисту персональних даних, який світова спільнота відзначає щороку 28 січня. Цей день було запроваджено з нагоди відкриття для підписання 28 січня 1981 року Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

Представниці Кременчуцького льотного коледжу взяли участь у міжнародному науковому семінарі

Представниці Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ взяли участь у Міжнародному науковому семінарі-круглому столі «Історичний шлях кримськотатарського народу з Криму до Литви», що проводився в Міжнародному інформаційно-контактному центрі імені князя Вітовта Інституту розвитку Кременчука.