Торгівля людьми – злочин та порушення прав людини

Доцентка кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ХНУВС Тетяна Шевчук разом із активом наукового гуртка кафедри успішно пройшли курс підвищення кваліфікації на тему «Протидія торгівлі людьми в Україні. Вплив війни» на платформі онлайн-курсів Prometheus.

Участь у засіданні круглого столу «Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти»

Старша наукова співробітниця відділення організації наукової роботи відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності доктор філософії Катерина Маравська, науковий співробітник цього ж відділу Симон Сербенюк, директорка наукової бібліотеки університету Олена Музика взяли участь у засіданні круглого столу «Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти», який проводився на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.

Онлайн-засідання наукового гуртка студентів

Кафедрою цивільного права та процесу факультету № 6 ХНУВС проведено перше в цьому навчальному році засідання наукового гуртка студентів. Окрім організаційних питань – затвердження нового складу гуртка, обрання старости та секретаря гуртка, затвердження річного плану гуртка та інше, на засіданні було розглянуто Положення ХНУВС «Про академічну доброчесність».

Відбулася нарада з питань організації наукової та науково-методичної діяльності університету

Проректор університету полковник поліції Олександр Музичук провів нараду з керівниками структурних підрозділів, під час якої обговорювалися питання, пов’язані з організацією підготовки проведення науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів; впровадження результатів наукових розробок в освітній процес, наукову та практичну діяльність; ведення профілей науковців у базах даних Google Академія та ORCID. 

Участь у роботі конференції, що присвячена Дню захисту дітей

Професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ Володимир Кройтор дистанційно взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Соціально-правові аспекти захисту прав дітей», що присвячена Дню захисту дітей.

Участь у міжнародній конференції

Завідуюча кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Ольга Безпалова та професор кафедри кримінального права та кримінології Андрій Шульга взяли участь онлайн у ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», що проходила у м. Токіо, Японія.

Науково-дослідна діяльність вчених університету триває

Попри всі складнощі та виклики воєнних часів, вчені Харківського національного університету внутрішніх справ продовжують свою науково-дослідну діяльність і мають певні публікаційні здобутки. Вийшла друком монографія «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України» (Гусаров С. М., Салманова О. Ю., Комзюк А. Т., Музичук О. М., Казанчук І. Д. / Міністерство внутрішніх справ України ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків : Факт, 2022. – 452 с.)

Нове монографічне дослідження науковців університету

Нещодавно вийшла друком монографія «Розвиток фізичної культури і спорту в Харківському національному університеті внутрішніх справ» (Харків: ХНУВС, ФОП Кандиба Т.П., 2022.470 с.), підготовлена колективом авторів у складі: доктор юридичних наук, доцент Сергій Бортник, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Греченко та кандидат соціологічних наук, доцент Валерій Московець за загальною редакцією члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, Валерія Сокуренка.

Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень

Старший науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності Харківського національного університету внутрішніх справ Катерина Маравська взяла участь у вебінарі «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», організованому Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Навчальний посібник «Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах)» – надійшов до університетської бібліотеки

До наукової бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ надійшло нове видання – «Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах)»: навч. посіб./ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; заг. ред. д-р юрид. наук, проф.; В. В. Сокуренка (О. В. Брусакова, К. О. Крут, І. В. Панова та ін.). – Харків: ХНУВС, 2021.- 120 с.