Директор інституту післядипломної освіти
кандидат юридичних наук, полковник поліції
Назаренко Ігор Віталійович
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Заступник директора інституту
майор поліції
Фіалка Світлана Вікторівна

Начальник відділу підвищення кваліфікації та спеціалізації
полковник поліції
Федун Сергій Вікторович

Начальник відділу первинної професійної підготовки поліцейських
полковник поліції
Терела Сергій Миколайович

Інститут післядипломної освіти Харківського національного університету внутрішніх справ створено 21 вересня 2017 року внаслідок реорганізації Центру післядипломної освіти ХНУВС відповідно до наказу МВС України від 31.08.2017 № 744 «Про організаційно-штатні зміни у вищих навчальних закладах МВС» та наказу ХНУВС від 21.09.2018 № 508 «Про організаційно-штатні зміни».

У своїй службовій діяльності інститут забезпечує проведення первинної професійної підготовки поліцейських, підвищення кваліфікації (у тому числі короткострокове) та спеціалізацію поліцейських відповідно до вимог «Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», затвердженого наказом МВС України від 16.02.2016 № 105 та «Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», затвердженого наказом МВС України від 24.12.2015 № 1625.

Діяльність інституту провадиться за двома напрямами: післядипломна освіта (підвищення кваліфікації та спеціалізація) і первинна професійна підготовка поліцейських, що забезпечується роботою відповідних підрозділів:

  • відділ підвищення кваліфікації та спеціалізації;
  • відділ первинної професійної підготовки поліцейських;
  • відділення навчально-методичного забезпечення;
  • цикл загальноправових дисциплін;
  • цикл спеціальних дисциплін.

Відділ підвищення кваліфікації та спеціалізації

Післядипломна освіта працівників поліції здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих згідно з Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників поліції в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функції.

Зміст післядипломної освіти визначається відповідними планами і програмами з урахуванням сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності.

Види післядипломної освіти, за якими проводиться навчання в Інституті післядипломної освіти:

  • підвищення кваліфікації (короткострокове підвищення кваліфікації) – підвищення рівня готовності працівника поліції до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань (спеціалізовані навчальні курси, тематичні семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, інші види);
  • спеціалізація – складова спеціальності, що передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки працівників поліції.

Після успішного завершення навчання працівники поліції отримують відповідне свідоцтво (сертифікат).

Відділ первинної професійної підготовки поліцейських

Поліцейські, яких уперше прийнято на службу в поліції, проходять професійну підготовку з метою набуття ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, в тому числі відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї.

Професійна підготовка проводиться в Інституті післядипломної освіти за різними категоріями працівників, які направляються для навчання кадровими підрозділами Національної поліції.

Відділення навчально-методичного забезпечення

Відділення навчально-методичного забезпечення здійснює організацію, координацію, контроль та методичне супроводження навчального процесу щодо належної підготовки фахівців, виконує управлінсько-організаторську, координаційну, аналітичну, контролюючу функції з питань організації освітнього процесу інституту післядипломної освіти.

 Цикл загальноправових дисциплін

Викладачами циклу загальноправових дисциплін забезпечується викладання основ правових знань, спеціалізованної правової підготовки Робота циклу спрямована на вивчення слухачами нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органів Національної поліції, з метою подальшої реалізації і набутих ними знань в практичній діяльності.

Цикл спеціальних дисциплін

Цикл спеціальних дисциплін здійснює первинну професійну підготовку поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції на посади працівників органів досудового розслідування, кримінальної поліції, підрозділів превентивної діяльності, поліції особливого призначення, інспекторів (поліцейських) патрульної поліції.

Викладачі циклу мають значний стаж роботи на практичних посадах в підрозділах Національної поліції, постійно удосконалюють свій професійний рівень та педагогічну майстерність. При проведенні занять користуються сучасними методами викладання.

На заняттях слухачами засвоюються базові знання, необхідні для розвитку умінь та навичок ефективного вирішення завдань професійної діяльності поліцейських, здійснення превентивної та профілактичної діяльності, регулювання дорожнього руху та контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками, надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків або опинилися у безпорадному стані.