Матюшкова Тетяна Петрівна

Начальник відділу кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Матюшкова Тетяна Петрівна

Відділ міжнародного співробітництва Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Відділ) є координуючим структурним підрозділом, який створено в Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі – Університет) з метою забезпечення ефективної роботи Університету у напрямку розширення та поглиблення міжнародної співпраці, підвищення його авторитету в світі, сприяння підвищенню рівня кваліфікації науково-педагогічного складу та здобувачів вищої освіти шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з відповідними міжнародними інституціями, у тому числі, що знаходяться за кордоном, забезпечення оформлення документів на візити іноземців і іноземних делегацій до Університету, закордонні відрядження постійного і перемінного складу Університету тощо.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, наказами, Статутом Університету, Положенням про відділ міжнародного співробітництва, а також іншими нормативно-правовими актами з питань міжнародного співробітництва.

Головними завданнями Відділу є:

1. Організація міжнародної діяльності.

2. Планування заходів Університету щодо міжнародної діяльності.

3. Розробка проєктів наказів та доручень за напрямом діяльності.

4. Накопичення та узагальнення інформації про заплановані та виконані заходи за напрямами діяльності.

5. Підготовка та контроль за своєчасним поданням документів на закордонні відрядження.

6. Систематизація узагальнених даних за напрямами роботи, термінами виконання та виконавцями.

7. Контроль за своєчасним поданням до МВС України, Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади письмових звітів та довідок за напрямом роботи Відділу.

8. Встановлення та зміцнення зв’язків з іноземними навчальними закладами, науково-дослідними установами, організаціями, фондами.

9. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету нормативних документів, що стосуються його діяльності, а також інформації про структуру і склад керівництва, результати своєї діяльності, іншої інформації, передбаченої законодавством.

10. Залучення спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, експертів, а також міжнародних експертів, представників провідних іноземних закладів вищої освіти та/або експертів інституцій, які забезпечують якість вищої освіти в інших країнах, до розгляду питань із зазначеної сфери.

11. Забезпечення взаємодії з представниками інших ЗВО, організацій та об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, національного об’єднання студентів (курсантів), інших стейкхолдерів з питань, віднесених до його компетенції.

12. Забезпечення якості вищої освіти, освітньо-професійних програм, програм навчальних дисциплін та системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті.

13. Забезпечення безпекової складової всіх учасників освітнього процесу, негайного переміщення підпорядкованого постійного особового складу до місць укриття у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Контактна інформація:

  61080, Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27

  (057) 739-80-96, (057) 739-82-67

 [email protected]

Склад відділу:

Матюшкова Тетяна Петрівна - начальник відділу, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Садова Наталя Олександрівна - провідний фахівець відділу, кандидат педагогічних наук

Музичук Альона Олегівна - фахівець відділу

Савіна Інна Гарріївна - фахівець відділу

Сергієнко Надія Григорівна - фахівець відділу

Вечірко Світлана Петрівна - фахівець відділу

Довгополик Наталія Костянтинівна - фахівець відділу