"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua
Брусакова Оксана Валеріївна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Брусакова Оксана Валеріївна,
доктор юридичних наук, доцент

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Філософія освіти»; у 2021 році – докторську дисертацію за темою «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики.

Під її науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Основні напрямки наукової діяльності – адміністративне право, адміністративна діяльність, правоохоронна діяльність.

Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць (2 монографії, 1 підручник, 85 науково-практичного та 15 навчально-методичного характеру).

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=imx9aZkAAAAJ&hl=uk