Салманова Олена Юріївна <br/> доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Салманова Олена Юріївна,
доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху».

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, у 2015 році – вчене звання професора цієї ж кафедри.

З 2019 р. - Заслужений працівник освіти України.

Нагороджена: відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти», відзнакою МВС України – нагрудним знаком «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, відзнаками МВС України – медалями «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби».

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, адміністративний процес, адміністративна діяльність

Під її науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Опублікувала понад 80 наукових праць, з них: підручників – 5, навчальних посібників – 7, наукових статей – 37, тез доповідей – 12, інші праці (науково-практичні коментарі, методичні рекомендації, навчально-методичні матеріали).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JOjVJmQAAAAJ