Патенти на винаходи та корисні моделі, винахідниками яких є науковці Харківського національного університету внутрішніх справ

Спосіб розрахунку результуючого моменту сил тяги всього комплексу м’язів на поверхні очного яблука людини / патент на корисну модель №122980, МПК А61В 3/00; заявл. 03.05.2017; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. 3 с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=244023

Спосіб оптимального керування автономною системою зі змінними параметрами критерія оптимізації / патент на корисну модель №125654, МПК G05D 99/00; заявл. 24.04.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. 3 с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247479

Світлодіодний прожектор-маркер для позначення вертольотних майданчиків / патент на корисну модель № 132470, МПК F21W,F21K,F21S; заявл. 04.10.2018 № u 2018 09901; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=256068

Лабораторний комплекс для дослідження автономного живлення електротехнічної системи на базі джерел електричної енергії з асинхронними генераторами / патент на корисну модель № 141402, МПК G09B 23/18 (2006.01) № u201908831 заявл. 22.07.2019; опубл. 10.04.2020. Бюл. № 7.  4 c. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=267446

Пристрій енергоефективної сонячної фотоелектричної установки / патент на корисну модель № 141657, МПК H02S 10/20 (2014.01), H02S 40/10 (2014.01) № u201908812 заявл. 22.07.2019; опубл. 27.04.2020. Бюл. № 8.  4 c. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=267810

Спосіб гасіння пожежі мобільним пожежним роботом / патент на корисну модель № 144416, МПК (2006): A62C 3/00, A62C 37/00; заявл. 12.05.2020; опубл. 25.09.2020, бюл. № 18/2020 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=271469

Пристрій для виявлення мін / патент на корисну модель № 144772, МПК (2006): G01V 3/00; заявл. 12.05.2020; 26.10.2020, бюл. № 20/2020 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272013

Смуга підготовки рятувальників / патент на корисну модель № 145224, МПК (2006): G09B 9/00; заявл. 07.07.2020; опубл. 25.11.2020, бюл. № 22/2020 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272638

Тепловий сповіщувач із самодіагностикою / патент на корисну модель № 145435, МПК: G08B 17/06 (2006.01); заявл. 07.07.2020; опубл. 10.12.2020, бюл. № 23/2020 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272948

Пристрій для захисту отворів корпусів та відкритих хвильоводних каналів радіоелектронної апаратури від потужного електромагнітного випромінювання зі спрощеним регулюванням початкової концентраці / патент на корисну модель № 146693, МПК (2006): H01Q 17/00; заявл. 21.10.2020; опубл. 11.03.2021, бюл. № 10 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&chapter=biblio&IdClaim=274852

Спосіб формування сукупності еталонних зображень для високоточних кореляційно-екстремальних систем навігації шляхом використання як інваріанта сукупності стаціонарних геометрично пов'язаних об'єктів / патент на корисну модель № 146694, МПК (2006): G01S 1/32 (2006.01); заявл. 21.10.2020; опубл. 10.03.2021, бюл. № 10 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&chapter=biblio&IdClaim=274853