Олександр Бабич

Голова Парламенту -
рядовий поліції
Олександр Бабич

Ігор Бондар
Заступник голови парламенту
рядовий поліції –
Ігор Бондар

Заступниця голови парламенту –
Юлія Слободянюк

Запровадження в Харківському національному університеті внутрішніх справ курсантсько-студентського самоврядування є реалізацією прав здобувачів вищої освіти, формування в них почуття відповідальності, вміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.

Водночас курсантсько-студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання, яке забезпечує формування навичок майбутнього організатора, керівника.
Курсантсько-студентський Парламент бере участь в управлінні університетом із питань навчання, науки, побуту тощо. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Статутом університету.

Основними завданнями курсантсько-студентського Парламенту є:

  • забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом налагодження постійного діалогу представників курсантсько-студентського самоврядування з науково-педагогічними працівниками та керівництвом університету;
  • участь у забезпеченні навчальної, наукової, творчої діяльності курсантів, студентів та магістрів;
  • сприяння створенню різноманітних курсантських та студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
  • популяризація здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика та запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень;
  • участь у проведенні виховної роботи з курсантами та студентами;
  • виховання патріотизму, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти моральних та етичних норм;
  • сприяння організації дозвілля та відпочинку здобувачів вищої освіти;
  • проведення благодійної роботи.

Якщо ти розумний і наполегливий, активний і добросовісний, справжній патріот своєї держави, - приєднуйся до нашої команди.

Керівництво Парламенту:

Голова парламенту рядовий поліції – Олександр Бабич;

Заступник голови парламенту рядовий поліції – Ігор Бондар;

Заступниця голови парламенту – Юлія Слободянюк;

Головна секретарка парламенту рядова поліції – Анастасія Мироненко (parlament@univd.edu.ua);

Секретарка парламенту – Альона Цьомра (studentkhnuvs.f6@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 1 - рядовий поліції Микита Нестеренко (studentkhnuvs.f1@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 2 - рядовий поліції Дмитро Жук (studentkhnuvs.f2@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 3 - рядовий поліції Шутко Дарина Олександрівна (studentkhnuvs.f3@gmail.com);

Голова курсантської ради факультету № 4 - рядовий поліції Романів Роман Романович (studentkhnuvs.f4@gmail.com);

Голова студентської ради факультету № 6 Юлія Слободянюк (studentkhnuvs.f6@gmail.com);

Голова студентської ради гуртожитків – Наталія Василенко (studentkhnuvs.gurtozhitok@gmail.com).

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
каб. № 529, корп. 1/3, тел. (057) 7398-086.
E-mail: parlament@univd.edu.ua

головний секретар Парламенту
Головна секретарка парламенту
рядова поліції –
Анастасія Мироненко
секретар Парламенту
Секретар Парламенту -
Альона Цьомра

голова курсантської ради факультету № 1
Голова курсантської ради факультету № 1 -
рядовий поліції
Микита Нестеренко
голова курсантської ради факультету № 2
Голова курсантської ради факультету № 2 -
рядовий поліції
Дмитро Жук
голова курсантської ради факультету № 3
Голова курсантської ради факультету № 3 -
рядовий поліції
Шутко Дарина Олександрівна
голова курсантської ради факультету № 4
Голова курсантської ради факультету № 4 -
рядовий поліції
Романів Роман Романович
голова студентської ради факультету № 6
Голова студентської ради факультету № 6 –
Юлія Слободянюк
голова ради ад’юнктури (аспірантури)
Голова ради ад’юнктури (аспірантури) -
майор поліції Балац Раїса Михайлівна
голова студентської ради гуртожитку
Голова студентської ради гуртожитків -
Наталія Василенко