Олександр Бабич

Голова Парламенту –
рядова поліції
Катерина Жмуровська

Ігор Бондар
Заступниця голови Парламенту –
рядова поліції
Наталія Задорожна

Заступниця голови Парламенту –
Наталія Василенко

Запровадження в Харківському національному університеті внутрішніх справ курсантсько-студентського самоврядування є реалізацією прав здобувачів вищої освіти, формування в них почуття відповідальності, вміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.

Водночас курсантсько-студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання, яке забезпечує формування навичок майбутнього організатора, керівника.
Курсантсько-студентський Парламент бере участь в управлінні університетом із питань навчання, науки, побуту тощо. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Статутом університету.

Основними завданнями курсантсько-студентського Парламенту є:

  • забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом налагодження постійного діалогу представників курсантсько-студентського самоврядування з науково-педагогічними працівниками та керівництвом університету;
  • участь у забезпеченні навчальної, наукової, творчої діяльності курсантів, студентів та магістрів;
  • сприяння створенню різноманітних курсантських та студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
  • популяризація здорового способу життя, безпечної поведінки, профілактика та запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень;
  • участь у проведенні виховної роботи з курсантами та студентами;
  • виховання патріотизму, сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти моральних та етичних норм;
  • сприяння організації дозвілля та відпочинку здобувачів вищої освіти;
  • проведення благодійної роботи.

Якщо ти розумний і наполегливий, активний і добросовісний, справжній патріот своєї держави, - приєднуйся до нашої команди.

Керівництво Парламенту:

Голова Парламенту – рядова поліції Катерина Жмуровська;

Заступниця голови Парламенту – рядова поліції Наталія Задорожна;

Заступниця голови парламенту – Наталія Василенко;

Головна секретарка парламенту – рядова поліції Дарина Артюх;

Секретарка парламенту – Вікторія Гаврилюк;

Голова курсантської ради факультету № 1 – рядова поліції Ольга Бережна;

Голова курсантської ради факультету № 2 – капрал поліції Валерія Дегтярьова;

Голова курсантської ради факультету № 3 – рядова поліції Емма Баглай;

Голова курсантської ради факультету № 4 – рядовий поліції Ярослав Мирончук;

Голова студентської ради факультету № 6 – Наталія Василенко;

Голова студентської ради гуртожитків – Євгеній Епенер;

Голова виборчої комісії самоврядування – рядова поліції Олена Гадомська;

Голова контрольно-ревізійної комісії самоврядування – рядова поліції Діана Назарова.

Склад Курсантсько-студентського самоврядування

Голова Парламенту – рядова поліції Катерина Жмуровська
Заступниця голови Парламенту – рядова поліції Наталія Задорожна
Заступниця голови Парламенту – Наталія Василенко

Головна секретарка парламенту – рядова поліції Дарина Артюх
Секретарка парламенту – Вікторія Гаврилюк
Голова курсантської ради факультету № 1 – рядова поліції Ольга Бережна
Голова курсантської ради факультету № 2 – капрал поліції Валерія Дегтярьова
Голова курсантської ради факультету № 3 – рядова поліції Емма Баглай
Голова курсантської ради факультету № 4 – рядовий поліції Ярослав Мирончук
Голова студентської ради факультету № 6 – Наталія Василенко
Голова студентської ради гуртожитків – Євгеній Епенер
Голова виборчої комісії самоврядування – рядова поліції Олена Гадомська
Голова контрольно-ревізійної комісії самоврядування – рядова поліції Діана Назарова

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Кам’янець – Подільський, вул. Шевченко, 12А.
E-mail: [email protected]