Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних напрямків роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, яка спрямована на:

  • збагачення навчального та наукового потенціалу шляхом обміну та використання світового досвіду, з метою підвищення професійної кваліфікації, особистісного розвитку співробітників Університету та модернізації підготовки майбутніх працівників Національної поліції України;
  • пошук можливих партнерів для співпраці;
  • налагодження та оптимізацію міжнародного співробітництва з навчальними закладами іноземних країн, міжнародними міжурядовими і неурядовими організаціями;
  • залучення представників іноземних держав до участі у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, тренінгів, симпозіумів, семінарів, які проводяться в Університеті, та підготовка спільних наукових публікацій;
  • надання пропозицій щодо розробки та реалізації проектів;
  • активізацію публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах (напр., SCOPUS, Web of Science);
  • сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти, працівників адміністративних підрозділів та науково-педагогічного складу Університету.

 Структурним підрозділом, який відповідає за координацію міжнародної діяльності Університету є відділ міжнародного співробітництва, головним завданням якого є забезпечення ефективної роботи Університету у напрямку підвищення його рейтингу та міжнародного авторитету, презентація Університету на міжнародній арені, надання інформаційної підтримки та координація участі представників різних підрозділів Університету в роботі різних міжнародних заходів (симпозіумів, конгресів, конференцій, тренінгів, воркшопів тощо).

Контактна інформація:

Матюшкова Тетяна Петрівна - начальник відділу міжнародного співробітництва, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

  (057) 7398-096, (057) 7398-267

  [email protected]