"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua
Бугайчук Костянтин Леонідович <br/> доктор юридичних наук, доцент
Бугайчук Костянтин Леонідович,
доктор юридичних наук, доцент

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративні проступки, сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики»; у 2020 році – докторську дисертацію за темою «Публічне адміністрування в органах Національної поліції України».

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. 

Нагороджений медалями за «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби» та нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ ступеня.

За значні досягнення в професійній та науковій діяльності відзначений Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України, Почесною грамотою Союзу юристів України.

Член редакційної колегії журналу «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», який належить до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України.

Неодноразовий переможець та призер конкурсу Міністерства внутрішніх справ на краще наукове, навчальне та періодичне видання в номінації «Електронні посібники, мультимедійні матеріали, дистанційні курси».

Переможець у номінації міжнародного конкурсу «Кращий фахівець з дистанційного навчання у вищих навчальних закладах» (2014 р.)

Основні напрями наукових досліджень: адміністративне право, публічне адміністрування, адміністративна (поліцейська) діяльність, правоохоронна діяльність, міжнародна правоохоронна діяльність, адміністративна відповідальність, кадрове забезпечення правоохоронних органів, використання інформаційних технологій у підготовці працівників правоохоронних органів, дистанційне навчання.

Має більше 200 наукових та науково-методичних праць, з яких: 3 монографії, 15 підручників (навчальних посібників, науково-практичних коментарів),
65 наукових статей, 3 з яких індексуються міжнародними науковими базами праць Scopus та  Web of Science, 35 науково-методичних рекомендацій тощо.

 

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yWMnC58AAAAJ&hl=ru