"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua
Бурдін Михайло Юрійович <br/> доктор юридичних наук, професор
Бурдін Михайло Юрійович,
доктор юридичних наук, професор

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Система попереднього розслідування у кримінальному судочинстві Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на матеріалах українських губерній)»; у 2017 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – XX ст.): історико-правовий та інституційний виміри».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних юридичних дисциплін. У 2018 році присвоєно вчене звання професора.

Сфера наукових інтересів охоплює методологію історико-правової науки; правові проблеми всесвітньої історії; історію правового регулювання поземельних відносин; історію розвитку кримінального процесу; актуальні проблеми підготовки фахівців у закладах вищої освіти.

Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Опублікував понад 60 наукових праць (1 монографію, 2 підручники, 63 статей та тез доповідей).

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mpo5B9gAAAAJ&hl=ru