"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua
Бандурка Ірина Олександрівна <br/> доктор юридичних наук, доцент
Бандурка Ірина Олександрівна,
доктор юридичних наук, доцент

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова характеристика злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків». У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Кримінально-правовий захист дитинства в Україні».

Учена здійснила аналіз кримінально-правового захисту дитинства в Україні, в результаті якого сформулювала низку інноваційних положень, висновків і пропозицій, що можуть допомогти подальшому розвитку кримінально-правової політики держави, вдосконаленню законодавчої бази та правоохоронної практики.

Має понад 50 наукових публікацій, зокрема 3 монографії, 30 статей у наукових фахових виданнях.

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MOUKJlUAAAAJ