Гетманець Ольга Петрівна <br/> доктор юридичних наук, професор
Гетманець Ольга Петрівна,
доктор юридичних наук, професор

У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Вплив соціально-економічних умов праці на функціонування людського фактора в соціалістичному виробництві»; у 2009 році – докторську дисертацію за темою «Правове регулювання бюджетного контролю в Україні».

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри правових основ підприємницької діяльності.

Нагороджена срібним знаком Харківської державної адміністрації у 2010 р.

Напрямками наукової діяльності є фінансове право, бюджетне право, податкове право, банківське право, фінансовий контроль, бюджетний контроль.

Під її науковим керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій.

Опублікувала 150 наукових робіт (1 монографія, 9 підручників, 7 навчальних посібників, 53 статті та 55 тез і доповідей на конференціях).

Є членом редколегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ».

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9QkKS_IAAAAJ&hl=ru