"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Доцентка кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 ХНУВС Марина Джафарова спільно з інспектором відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Харківській області, старшим лейтенантом поліції Артемом Лихомановим провели бінарне заняття для курсантів 2 курсу факультету № 2 із навчальної дисципліни «Адміністративний процес» на тему «Провадження у справах про адміністративні правопорушення».

Практичний працівник підкреслив, що дослідження проблем забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення набуває особливого змісту й актуальності в умовах приведення адміністративного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами. Окрему увагу курсантів було акцентовано доповідачем на послідовності вчинення визначених у законодавстві адміністративно-процесуальних дій під час складання процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення.

Артем Лихоманов окремо зауважив, що поліцейський у повсякденній роботі повинен правильно вживати юридичні терміни, володіти точністю законодавчих формулювань, нормами службового етикету та правилами мовленнєвої поведінки під час перемовин, нарад, дискусій, публічних виступів, адже вони за будь-яких обставин мають підтримувати на належному рівні імідж правоохоронної системи.

Дискусія була жвавою, адже здобувачі вищої освіти ставили чимало запитань. Артем Лихоманов коментував кожне з них і наводив приклади з власного практичного досвіду. Проведене бінарне заняття було надзвичайно цікавим та корисним для майбутніх правоохоронців.

ВЗГ ХНУВС