"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    khnuvs@univd.edu.ua

До уваги бакалаврів та спеціалістів!

Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює прийом до магістратури за спеціальностями: „Правознавство”, „Фінанси”, „Психологія”, „Соціальна робота”, „Інформаційні управляючі системи та технології”.

Приймальна комісія: м. Харків, пр. Льва Ландау, 27,
конт. тел. (057) 739-83-10;
(057) 739-83-00.

Важливим є те, що в університетській системі підготовки наукових кадрів вдалося уникнути розриву між змістом навчання в магістратурі та ад’юнктурі, тобто забезпечити належну спадковість та безперервність освіти.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напряму «Право» за спеціальністю — «Правоохоронна діяльність», спеціалізація: «Науково-педагогічна». Навчання здійснюється на денній формі навчання в магістратурі, яка є структурним підрозділом навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС.Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 760-37-70