Голова спеціалізованої вченої ради, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, доктор психологічних наук, професор Євдокімова О.О.
Голова спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор Олена ЄВДОКІМОВА

У Харківському національному університеті внутрішніх справ функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.700.04 з правом проведення захистів дисертацій з присудження наукового ступеня доктора юридичних та психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 64.700.04 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року № 530 у кількості 15 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду (спеціальність 19.00.06) – завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6, доктор психологічних наук, професор Олена Олександрівна Євдокімова.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – перший проректор, доктор юридичних наук, професор Дмитро Володимирович Швець.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, доцент Павло Валентинович Макаренко.

До складу спеціалізованої вченої ради входять науковці Харківського національного університету внутрішніх справ та провідні фахівці в царині юридичної психології з інших закладів вищої освіти.

Контакти:

psy@univd.edu.ua

Паспорт спеціальності 19.00.06.