"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України». Її організаторами виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та Консультативна місія Європейського Союзу в Україні.

Конференція була присвячена широкому колу питань, пов’язаних із обґрунтуванням необхідності нової редакції Кримінального кодексу України, а також основним положенням її змісту.

У науковому заході взяв участь професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Андрій Ященко. Під час виступу із доповіддю на 4-й панелі «Покарання та інші заходи кримінально-правового характеру», він звернув увагу на проблематику систематизації заходів кримінально-правового характеру, оптимізацію ефективності застосування окремих з них, а також на перспективи запровадження нових видів. Жваве обговорення серед учасників заходу викликали висловленні ним міркування з приводу співвідношення інституту звільнення від кримінальної відповідальності з принципом презумпції невинуватості.

ВЗГ ХНУВС