"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

У Харківському прес-клубі відбулася прес-конференція на тему «Що примушує дітей вживати наркотики», учасником якої став заступник завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності кандидат соціологічних наук, доцент, підполковник поліції Олексій Сердюк. Було представлено дані досліджень споживання наркотиків, які проводяться харківськими вченими, надано огляд профілактичних програм та нових досліджень залежної поведінки. Фахівці відповіли на запитання присутніх стосовно факторів, що призводять до споживання наркотиків, динаміки їх розповсюдження у молодіжному середовищі, особливостей протидії розповсюдженню наркотиків, зокрема через меседжери, та надали огляд шляхів профілактики.

Посилання на відео з прес-конференції:https://www.youtube.com/watch?v=GOsDspKBng0 

Учасниками Харківського прес-клубу також стали директор Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків Національної Академії медичних наук України доктор медичних наук, професор Георгій Даниленко, директор Інституту неврології психіатрії та наркології Національної Академії медичних наук України доктор медичних наук, професор Ігор Лінський.

З 1995 року Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює соціологічний моніторинг розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики». Вибіркова сукупність від 1000 до 2500 осіб. Дослідження триває понад 20 років, його результати показують, що загальна кількість споживачів наркотиків та психоактивних речовин серед харківської молоді в останні роки стабілізувалася. За даними 2018 року близько чверті молодих харків’ян мають досвід вживання наркотиків. Відсоток регулярних споживачів наркотиків коливається у межах близько 2%, алкоголю – близько 20%, сигарет – 17% (посилання: Сердюк О. О. Молодь та наркотики – 2018: За результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харкова 1995-2018 років : [наук. звіт] / Сердюк О. О., Базима Б. О. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2019. – 47 с. DOI:10.13140/RG.2.2.23416.49926/1http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4546

Дослідження здоров’я дітей протягом життя «Українське Лонгітюдне Дослідження» – Ukrainian Longitudinal Study (ULS). У 2019 році розпочато унікальне для України дослідження за лонгітюдною методологією, яка передбачає вивчення змін здоров’я та поведінки однієї і тієї ж людини протягом тривалого періоду часу. Дослідження розпочато за підтримки Міжнародного Центру Фогарті, Національного інституту здоров’я, Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму, Національного інституту наркотичної залежності (США) та Центру Залежностей Мічиганського Університету (грант 4D43TW009310-05. Наукові керівники: Роберт Зукер та Морін Волтон).

Метою дослідження є вивчення впливу різних факторів на здоров’я дітей шкільного віку, починаючи з шостого класу (11–12 років), з особливим фокусом на ризикованій поведінці стосовно власного здоров’я (факторах ризику залежної поведінки), та використанням міждисциплінарної методології.

Географічне покриття: дослідження розпочато на всій території України з особливим акцентом на чотирьох регіонах: Схід, Південь, Центр і Захід. Вибіркова сукупність першої хвилі складає 2000 одиниць спостереження (це дитина та її батьки). У дослідженні використовуються найбільш розповсюджені у світовій науковій практиці методики вивчення сімейного клімату, батьківської поведінки, клініко-діагностичні скринінгові опитувальники. Особливий фокус зроблено на проблемах булінгу, суіцидального ризику та посттравматичному стресовому розладі батьків (вивчення впливу АТО). Дослідження виконується на базі Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України. Партнери – Інститут неврології психіатрії та наркології НАМН України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Університет Вейна (США), Мічиганський університет (США).

Дослідження розпочато в рамках міжнародного українсько-американського проекту «Сприяння розвитку інфраструктури досліджень залежності» (Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine), який реалізується в Україні з 2008 року за підтримки Національного Інституту Здоров’я (NIH), Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного Інституту Зловживання Наркотиками (NIDA), Національного Інституту Зловживання Алкоголем та Алкоголізму (NIAAA), Університету Мічигану та Університету Вейна (США). В рамках проекту створено ряд навчальних матеріалів для дослідників залежної поведінки різного фахового спрямування.

Посилання: Методи дослідження залежностей = Introduction to Research Methods in Substance Use and Abuse : матеріали електрон. навч. курсу / авт.-уклад.: О. О. Сердюк, В. В. Бурлака ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ун-т Вейна ; Мічиган. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2018. – 160 с. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25749.17128

Дослідження з етіології, профілактики та лікування хімічних залежностей: конспекти основних статей. Частина 1. посібник / Кол. авт.; За заг. ред. доцента О.О. Сердюка та В.В. Бурлаки. — Харків : Діса плюс,2015. — 478 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.5035.6323 http://univd.edu.ua/science-issue/issue/60