"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Бібліотека університету отримала в дарунок сучасну монографію «Покарання в праві держав Стародавнього світу», підготовлену науковцями Харківського національного університету внутрішніх справ: Євгенією Логвиненко – викладачем  кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 та Ігорем Логвиненком – завідувачем кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1.

Монографія присвячена комплексному історико-правовому дослідженню становлення та розвитку інституту покарання в праві країн Стародавнього світу. Автори відзначили характерні риси становлення  інституту покарань та їхні особливості в окремих державах Стародавнього Сходу та Східного Середземномор’я часів античності. Здійснено порівняльно-правовий аналіз призначення та застосування покарень у різних регіонах та окремих державах у давній час.

Наукове видання стане в нагоді правоохоронцям, викладачам, курсантам, студентам та всім, хто цікавиться історією права країн Стародавнього світу.

ВЗГ ХНУВС