"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Для слухачів Сумського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ за напрямком службової діяльності «слідчі» проведено бінарне заняття. Заняття відбулося на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Сумській області, а саме у Консультативному пункті на базі захисної споруди. Заняття з дисципліни «Охорона праці» провели лаборант обласних та міста Суми курсів підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Анатолій Зубченко та викладач центру Микола Лук’янов за темою «Хімічна безпека. Радіаційна безпека. Засоби індивідуального та колективного захисту» з метою практичного закріплення матеріалу по темі «Пожежна безпека. Первинні засоби пожежогасіння».

Слухачі отримали первинні знання та закріпили на практиці раніше отримані щодо окремих видів техногенних небезпек, нормативної бази, яка регламентує діяльність поліцейських з цього напряму службової діяльності та алгоритму дій працівників поліції у разі настання таких ситуацій, ознайомилися с колективними та індивідуальними засобами захисту організму людини від вражаючих зовнішніх чинників тощо.

«Академія поліції», м. Суми