"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Доцент кафедри криміналістики та судової експертології Світлана Книженко, старші викладачі кафедри Тетяна Савчук і Тетяна Безсонна, а також доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Світлана Лозова відвідали ХVІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», яку провів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників через їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обмін досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості. Під час роботи школи-семінару викладачі ознайомилися з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимогами до неї; обмінювалися власним досвідом щодо шляхів подолання проблем упровадження інновацій у навчальний процес.

Школа проводилася у формі педагогічних майстерень за напрямами: майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керували провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».