"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

До фонду бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ надійшло нове видання – «Кримінально-виконавче право України» у двох томах. Підручник створений авторським колективом науковців Національної академії внутрішніх справ та Інститутом кримінально-виконавчої служби за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Бараша Є.Ю.

Підручник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни з урахуванням змін і доповнень до чинного кримінально-виконавчого законодавства.

Усіх, хто цікавиться проблемами кримінально-виконавчого права, бібліотека університету запрошує ознайомитися з новим виданням.

ВЗГ ХНУВС