"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Вийшов друком навчальний посібник «Земельне право України (у схемах)». Автором видання є доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Олексій Шуміло. Рецензентами виступили проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор академік Національної академії правових наук України Гетьман А. П., професор кафедри земельного та аграрного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Статівка А. М., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін митної служби України, кандидат юридичних наук, доцент Зуєв В. А.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог навчальних курсів: «Земельне право України» та «Сучасні проблеми земельного права». Він охоплює основні інститути Загальної та Особливої частини «Земельного права України». Теоретичний матеріал подано із використанням логічних схем, що дасть змогу тим, хто навчається, отримати цілісне сприйняття про загальну конструкцію та про структурні елементи земельного права.

Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки України та призначене для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових та практичних працівників, а також всіх, хто цікавиться питаннями земельного права України.

ВЗГ ХНУВС