"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Курсанти факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, керівники кафедр та науково-педагогічний склад факультету під керівництвом декана факультету підполковника поліції Сергія Бортника відвідали Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. Це чудова нагода долучитися до духовної спадщини видатного мислителя доби Просвітництва, однієї з величних постатей української культури, просвітителя, філософа і письменника, всебічно обдарованої людини.

Як відзначають дослідники, геній Григорія Савовича Сковороди зріс і викристалізувався на рідному національному ґрунті, а його проповідь, філософія та мудрість мають універсальний, всесвітній характер. Численні звертання не лише дослідників, а й митців до постаті Сковороди зумовлені історичною значимістю особи мислителя, принципами педагогічної діяльності Сковороди-викладача та новаторськими рисами складених ним курсів етики («Начальная дверь ко христианскому добронравию») та поетики («Рассуждение о поезии и руководство к искусству оной»).

Відвідувачі музею отримали можливість осягнути феномен українського мислителя у широкому соціально-історичному контексті, з’ясувати глибинну суть цього культурного явища, простежити життєвий і творчий шлях Г. С. Сковороди, розкрити процес формування його світогляду, зумовлений усвідомленою потребою культурного самопізнання й національно-духовної самоідентифікації. 

 

ВЗГ ХНУВС