"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Відповідальна з академічної доброчесності та гендерних питань у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ кандидатка економічних наук Марина Петченко взяла участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» на базі International Historical Biographical Institute (Dubai–NewYork–Rome–Jerusalem–Beijing).

У рамках Міжнародного освітнього гранту та участі у міжнародній програмі підвищення кваліфікації Марина Петченко отримала міжнародний сертифікат, що засвідчує присвоєну їй кваліфікацію «Міжнародний вчитель/викладач».

Відповідно до Програми учасниця отримала загальні, ключові та професійні компетентності, які будуть реалізовані в науковій та освітній діяльностях.

КЛК ХНУВС