"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Кафедрою правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 ХНУВС постійно оновлюються освітньо-професійні програми бакалаврів і магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Навчальний процес за цією спеціальністю базується навколо вирішення кейсів та задач реальних компаній, або бізнес-проєктів самих студентів, він спрямований на залучення здобувачів освіти до вивчення сфери бізнесу.

З метою посилення якості освітніх програм всі ці питання було розглянуто на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності. В процесі обговорення взяли участь завідувачка кафедри Ольга Гетманець, гарант освітньо-наукової програми Ірина Сєвідова, стейкхолдер Роман Копко та студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ВЗГ ХНУВС