"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Начальник відділу організації наукової роботи кандидат юридичних наук, підполковник поліції Мірошниченко Оксана Станіславівна
Заступник начальника - завідувач редакційного відділення відділу організації наукової роботи підполковник поліції
Білоус Петро Олександрович

Загальну організацію, координацію та контроль науково-дослідної діяльності у Харківському національному університеті внутрішніх справ покладено на відділ організації наукової роботи.

Відділ укомплектовано працівниками високої кваліфікації: провідним і старшими науковими співробітниками, науковими співробітниками, редакторським складом (старші редактори, редактори), провідним фахівцем та фахівцем. Чотири працівники відділу мають науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Відділ реалізує такі головні завдання:

• підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті;

• забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації діяльності структурних підрозділів Університету в реалізації науково-дослідної роботи;

• планування, організація та контроль за проведенням (виконанням) науковим та науково-педагогічним складом Університету фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету, Міністерства внутрішніх справ України;

• планування, організація та проведення наукових заходів Університету (науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт тощо);

• координація роботи спеціалізованих учених рад Університету із захисту дисертаційних досліджень;

• підтримка наукових досліджень молодих учених, обдарованих курсантів, слухачів і студентів;

• підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

• організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність правоохоронних органів;

• підвищення ролі фахівців Університету у процесі наукового забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів, які входять до сфери управління МВС України, тощо.

У складі відділу організації наукової роботи функціонує редакційне відділення, яке здійснює підготовку до друку навчальної, наукової, методичної та довідкової літературидля потреб Університету. Робота щодо підготовки й видання літератури здійснюється згідно з видавничими планами та звітами, які складаються на основі вивчення рівня забезпечення навчально-методичною літературою навчальних дисциплін та з урахуванням пропозицій кафедр, обговорюються Вченою радою Університету і затверджуються ректором наприкінці року.

Крім підручників, навчальних посібників, монографій, методичних видань, відділення готує до друку матеріали науково-практичних конференцій, семінарів тощо, які проводяться в Університеті, а також періодичні наукові фахові видання – збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» та журнал «Право і Безпека».

Склад відділу:Мірошниченко Оксана Станіславівна – начальник відділу, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Білоус Петро Олександрович – заступник начальника – завідувач редакційного відділення відділу, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чумак Володимир Валентинович – провідний науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кацалап Людмила Сергіївна – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Яценко Тамара Петрівна – старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гекова Юлія Ігорівна – науковий співробітник відділу
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Молчанова Яна Євгенівна – науковий співробітник відділу
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Обод Світлана Миколаївна – науковий співробітник відділу
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гончарук Світлана Вікторівна – старший редактор редакційного відділення відділу


Цвєткова-Верніченко Марія Всеволодівна – старший редактор редакційного відділення відділу


Зозуля Антоніна Олександрівна – редактор редакційного відділення відділу


Ступницька Ганна Ярославівна – редактор редакційного відділення відділу


Тарасова Світлана Сергіївна – редактор редакційного відділення відділу


Стар Марина Анатоліївна – фахівець редакційного відділення відділу

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27.
Тел.: (057) 7398-351, 7398-345; (057) 7398-342 (редакційне відділення);
факс: (057) 7398-345.
E-mail: naukahnuvs@ukr.net, petrobilous@ukr.net (редакційне відділення).