"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Підготовче відділення забезпечує якісну підготовку всіх категорій абітурієнтів до вступу в Університет. Пропагує освіту загалом і фундаментальну правову університетську освіту зокрема. Популяризує досягнення юридичної науки. Підтримує розвиток творчого потенціалу молоді й підвищення її освітнього рівня. Здійснює пошук та підтримку обдарованих дітей та сприяє їх подальшому навчанню. Навчання здійснюється з максимальним використанням сучасної матеріально-технічної бази та розвиненої інфраструктури університету.

Випускники підготовчого відділення мають суттєві переваги при вступі до університету.

На підготовчому відділенні навчаються:

1.Учні випускних класів та особи з повною загальною середньою освітою для підготовки до:

а) зовнішнього незалежного оцінювання з дисциплін:

- історія України;

- українська мова та література;

- математика;

- іноземна мова (англійська);

б) складання вступного іспиту до університету (для навчання за державним замовленням) з дисципліни:

- фізичне виховання.

в) участі у творчому конкурсі (співбесіді) з дисципліни:

- основи права.

Термін навчання – 8;7;6;5;4 місяців.

Початок занять – 03.11.2018р., 01.12.2018р., 12.01.2019р., 02.02.2019р., 02.03.2019р.

Вартість навчання


з/п
Найменування дисципліни
8 місяців 7 місяців 6 місяців
5 місяців
4 місяці
1 Українська мова та література

737,20

673,25

2 Історія України

782,23

686,07

3 Математика

584,51

474,28

4 Іноземна мова

492,10

423,89

5 Фізичне виховання

322,98

261,53

6 Основи права

480,98

480,98

Всього

 3400

 3000

 

2. Випускники технікумів та коледжів різних спеціальностей (при вступі до університету ці особи матимуть змогу за 2 роки отримати вищу освіту зі спеціальності «Право» для підготовки до вступних іспитів:

- кримінальне право;

- основи права. 

Термін навчання – 3 місяці.

Початок занять – 02.03.2019р.

Вартість навчання


з/п
Найменування дисципліни 3 місяці
1 Кримінальне право
2 Основи права
Всього

Перелік документів, необхідних для вступу до підготовчого відділення ХНУВС:

- заява;

- копія паспорта або свідоцтва про народження;

- дві фотокартки 3х4 см;

- папка на зав’язках;

- конверт.

Заняття  проводяться щосуботи, за денною формою.

Наша адреса: м. Харків, пр-т Л. Ландау, 27.

Підготовче відділення – т.р. 739-81-41, м.т. +38-066-123-81-96.

Приймальна комісія – тел. 7398300.