"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Голова Наукового товариства Заболотна Юлія Василівна

Голова Наукового товариства, кандидат юридичних наук
Заболотна Юлія Василівна


Заступник голови Наукового товариства, кандидат юридичних наук Шевчук Тетяна Анатоліївна

Заступник голови Наукового товариства, кандидат юридичних наук
Шевчук Тетяна Анатоліївна

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; проводить організаційні, наукові та освітні заходи; популяризує наукову діяльність серед університетської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; сприяє підвищенню якості наукових досліджень; сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками; сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва; взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами; здійснює моніторинг талановитої молоді Університету, взаємодіючи з іншими університетськими підрозділами; виконує інші функції відповідно до вимог цього Положення, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Членами Наукового товариства за власною волею та вибором можуть стати особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Курсанти та студенти, які вступили до складу наукових гуртків кафедр, автоматично набувають статусу членів Наукового товариства.

За додатковою інформацією звертатись до відділу організації наукової роботи каб. 308/3 та за тел. 7398-345.

Голова Наукового товариства – викладач кафедри кафедри криміналістики та судової експертології, кандидат юридичних наук Заболотна Юлія Василівна

Заступник голови Наукового товариства - викладач кафедри кримінального права і кримінології факультету №1, кандидат юридичних наук Шевчук Тетяна Анатоліївна.

Контактна інформація:

Е-mail: v.v.chumak@ukr.net


Загальні збори Наукового товариства університету «Відкриття наукового сезону 2018–2019 р.р.»

Загальні збори Наукового товариства університету «Відкриття наукового сезону 2018–2019 р.р.»

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Участь членів Наукового товариства у Асамблеї студентських наукових гуртків, присвяченій 95-річчю від дня народження професора М. І. Бажанова.

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри кримінального права і кримінології факультету №1


Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Нагородження активних учасників роботи наукового гуртка кафедри кримінального права і кримінології факультету №1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства отримали грант від «UPSHIFT Україна» на реалізацію власного проекту

Команда Наукового товариства - переможець форуму «Курсантсько-студентська весна – 2018»

Команда Наукового товариства - переможець форуму «Курсантсько-студентська весна – 2018»

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Члени Наукового товариства Юлія Синявська та Віталій Найда отримали грант на реалізацію власного проекту

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера

Курсант факультету №1 Аліна Тельна стала стипендіатом Фонду Коранда Аденауера


Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Наукового товариства – призер наукового квесту «Пошуки скарбів науки», присвяченого Всесвітньому дню науки

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Команда Харківського Наукового товариства - переможець гендерного квесту «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»

Курсант факультету №1 Віталій Найда - переможець Харківського регіонального етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2018»