"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin@univd.edu.ua

Директор загальної бібліотеки
Музика Олена Анатоліївна

Бібліотека ХНУВС заснована у 1992 році в складі Харківського інституту внутрішніх справ, створеного на базі Міжобласної школи підготовки молодшого та середнього начальницького складу УВС Харківської обл. (1955 р). Назва бібліотеки змінювалася відповідно до змін назви навчального закладу. У 1999 році вона визнана провідною серед бібліотек ВНЗ МВС України.

СУЧАСНИЙ СТАН: загальна бібліотека займає будівлю площею 1300 кв.м, надає доступ до інформаційних ресурсів 7,5 тис. користувачів у 5 читальних залах і 3 абонементах.

До структури бібліотеки входить 5 відділів:

 • комплектування документів,
 • наукової обробки документів і організації каталогів,
 • обслуговування науковою літературою,
 • обслуговування навчальною літературою,
 • інформаційно-бібліографічний.

Загальна бібліотека працює на базі автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи UnieLibrary.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: книжковий фонд – понад 400 тис. прим. (у т.ч. дисертаційні роботи, рідкісні видання та література іноземними мовами), фонд періодичних видань, електронний каталог біля 380 тис бібліографічних записів, електронна бібліотека – понад 40 тис повнотекстових електронних джерел, репозитарій відкритого доступу http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/ – понад 10 000 наукових публікацій авторів ХНУВС, доступ до ресурсів інформаційно-правової системи України «Ліга:Закон», Інтернет, Wi-Fi.

Забезпечено доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science,  е-книг на платформі SCIENCEDIRECT та SPRINGER (2017 р).

Бібліотечний портал (http://lib.univd.edu.ua/) є ключовою зв'язуючою ланкою з інформаційно-освітнім простором університету і єдиною точкою доступу до електронних ресурсів та послуг загальної бібліотеки.

Для задоволення інформаційних запитів на профільні документи, відсутні в бібліотечному фонді пропонуються послуги міжбібліотечного абонементу (МБА).

Загальна бібліотека ХНУВС є учасником проекту «Єдина картка читача», завдяки якому університетській спільноті (викладачам, науковцям, курсантам, студентам, ад’юнктам) надано доступ як до друкованих фондів, так і електронних ресурсів бібліотек всіх вишів Харкова, у т.ч. до передплатних баз даних.

Бібліотека співпрацює з бібліотеками відомчої мережі та провідними ЗВО України.

Роботу університетської бібліотеки забезпечують 22 працівники, всі – дипломовані фахівці.

Бібліотека ХНУВС надає користувачам безкоштовні послуги:
Інформаційно-бібліотечні:
 • запис до бібліотеки
 • інформування про наявність літератури у фондах бібліотеки
 • допомога при підготовці списків за окремими темами
 • надання у тимчасове користування видань з фондів бібліотеки за запитами користувачів
 • надання доступу до електронних ресурсів бібліотеки
 • виконання тематичних, бібліографічних та фактографічних довідок
 • визначення індексів ББК та УДК
 • надання доступу до Інтернет через Wi-Fi
 • замовлення потрібних видань по міжбібліотечному абонементу (МБА) при відсутності їх у фонді бібліотеки ХНУВС (Довідки за телефоном: 73-98-237)
 • екскурсії по бібліотеці
 • ознайомлення з інформацією видавництв і постачальників (книготорговельних організацій) для замовлення книг та передплати на журнали і газети
 • забезпечення робочих місць для роботи с електронними ресурсами в бібліотеці
 • підготовка книжкових виставок, у т. ч. до університетських заходів
 • проведення культурно-масових заходів (на допомогу навчально-виховної діяльності ХНУВС)
 • навчання у рамках курсу "Основи інформаційної культури" методам пошуку інформації в традиційних та автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах
Індивідуальне консультування:
 • допомога у пошуку і підборі джерел інформації
 • консультації, з оформлення бібліографічного опису у списку курсових, дипломних та наукових робіт
Режим роботи бібліотеки
ПН, ВТ, СР, ЧТ з 8:00 до 18:00
ПТ з 8:00 до 17:00
СБ з 8:30 до 16:00
Неділя Вихідний
Останній день місяця санітарний

Контактна інформація:

пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080

(057) 739-81-66, 739-80-95

library@univd.edu.ua

 • Директор бібліотеки
  Музика Олена Анатоліївна,  (057) 739-81-66,  library@univd.edu.ua
 • Заступник директора / Відділ комплектування документів
  Cвітлакова Олена Володимирівна,  (057) 739-83-44, komplekt1@ukr.net
 • Відділ наукової обробки документів і організації каталогів
  Накрапленна Оксана Іванівна,  (057)739-83-11, nay kobrobka@ukr.net
 • Інформаційно-бібліографічний відділ
  Манохіна Майя Іванівна,  (057) 739-82-12, ibvlib@univd.edu.ua
 • Відділ обслуговування навчальною літературою
  Лазарева Ольга Володимирівна,  (057)73-98- 240, oobsluga@ukr.net
 • Відділ обслуговування науковою літературою
  Молчанова Людмила Вікторівна,  (057)73-98-380
 • Зал каталогів (057) 739-80-91