"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com
Про ХНУВС Наглядова рада ХНУВС Нормативні документи ХНУВС Каталог освітніх програм Ліцензійні та акредитаційні документи Розклад занять ХНУВС Атестація здобувачів Доступ до публічної інформації та звернення громадян Особливості ХНУВС Курсантсько-студентське самоврядування Підрозділи університету Державні закупівлі Науковий парк Наукова діяльність Спеціалізовані вчені ради Міжнародне співробітництво Науковці та їх роботи Видавнича діяльність Запобігання корупції База відпочинку "Янтарна" Дистанційне навчання у ХНУВС Профорієнтаційна робота та іміджева продукція Рада ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону Ліцей "Правоохоронець" Корисні посилання Телефон довіри Фінансова звітність Профспілка ХНУВС Громадська організація "Об`єднання ветеранів ОВС ХНУВС" Фотогалерея Діти про права людини Пам'ятні дати
Начальник відділу організаційно-аналітичної роботи та контролю
Жилін Євген Олексійович

Відділ підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

У своїй діяльності Відділ співпрацює з ректоратом, факультетами, Сумською філією, відділами та іншими структурними підрозділами Університету.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Університету та Положенням про відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю.

Завдання та обов’язки

Основні завдання відділу:

• Планування основних напрямів діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ.

• Підготовка проектів поточних управлінських рішень та інших керівних документів.

• Погодження проектів актів Університету з питань організаційно-управлінської діяльності.

• Сприяння ректорові (а за його дорученням і першому проректорові) у здійсненні його повноважень.

• Організаційно-аналітичне супроводження роботи ректорату, конференції трудового колективу, зустрічей ректора з колективом Університету та його структурними підрозділами.

• Доведення затверджених в установленому порядку планів і прийнятих ректоратом рішень до безпосередніх виконавців.

• Контроль за виконанням прийнятих ректоратом рішень та планів роботи Університету, а також наказів і розпоряджень Міністерства внутрішніх справ України.

• Збір та узагальнення відомостей про результати організаційно-управлінської діяльності структурних підрозділів Університету.

• Подання на вимогу Міністерства внутрішніх справ України аналітичної, довідкової, статистичної та іншої інформації про діяльність Університету.

• Внесення на розгляд керівництва Університету пропозицій щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності та оптимізації процесу управління Університетом загалом або окремими його підрозділами.

• Надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам.

• Координація роботи структурних підрозділів Університету у сфері планування, аналітичної роботи та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

До обов’язків відділу входить:

• Організація підготовки засідань ректорату, конференції трудового колективу Університету.

• Забезпечення (через відділ режимно-секретного та документального забезпечення , інформаційно-технічний відділ і редакційного відділення) з використанням сучасних інформаційних технологій своєчасного та повного ознайомлення безпосередніх виконавців із запланованими заходами, прийнятими ректоратом і конференцією трудового колективу рішеннями.

• Контроль за станом виконавської дисципліни в структурних підрозділах Університету та інформування про це ректора.

Права Відділу

Відповідно до покладених завдань і обов’язків Відділ має право:

• Перевіряти дотримання структурними підрозділами виконавської дисципліни.

• Вимагати від структурних підрозділів звіти, довідки, відомості та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

• Залучати при опрацюванні окремих питань працівників інших структурних підрозділів (за погодженням з їх керівниками).

• Вимагати від керівників структурних підрозділів усунення виявлених під час перевірки недоліків.

• Одержувати для ознайомлення, використання у роботі законодавчі та інші нормативні документи, що надходять до Університету.

• Вносити на розгляд керівництва Університету пропозиції щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності Університету та його структурних підрозділів.

Структура Відділу

До складу Відділу входять: начальник Відділу, заступник начальника Відділу, помічника ректора, помічник ректора по роботі з ветеранами та громадськими організаціями, провідні фахівці,фахівці.

Відділ очолює його начальник, який є прямим начальником особового складу Відділу і здійснює безпосереднє керівництво Відділом; він є відповідальним за виконання покладених на Відділ завдань.

Під час відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує заступник начальника Відділу.

Контактна інформація:

Начальник відділу – Жилін Євген Олексійович,
тел., факс: (057) 739-80-44

Заступник начальника відділу – Станкович Сергій Леонідович,
тел. (057) 739-88-16

Помічник ректора:
тел. (057) 739-84-08