"Знання. Закон. Честь."
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080, Україна, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27    (057) 7398-181    odin.univd@gmail.com

Директор Сумської філії ХНУВС,
доктор юридичних наук, професор
Лукаш Сергій Станіславович

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ започаткувала свою діяльність у 1995 році як відділення заочного навчання у м. Суми Університету внутрішніх справ.

У 2001 році, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України, відділення реорганізовано у Сумську філію Національного університету внутрішніх справ. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 Право за денною та заочною формами навчання. На сьогодні у філії навчається близько тисячі студентів.

За роки свого існування навчальний заклад випустив понад 3 тисячі висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у судах, прокуратурі, поліції, органах державної влади, юстиції, у фіскальній службі, на підприємствах, в установах, організаціях усіх рівнів і підпорядкувань.

Освітній процес забезпечують 33 висококваліфікованих, досвідчених викладача (з них 3 доктори наук та 21 кандидата наук ), які мають значний педагогічний досвід, наукові доробки у відповідній галузі права, володіють методикою проведення різних форм занять зі студентами, що дає змогу на високому рівні забезпечувати підготовку фахівців-правознавців. Викладачі філії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня захищаючи дисертації, отримуючи вчені звання, проходячи стажування та підвищення кваліфікації.

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ тісно співпрацює із закордонними вищими навчальними закладами та приймає активну участь у наукових заходах, що проводяться ними. На базі Сумської філії функціонує Обласний осередок Європейської Асоціації студентів-правників (ELSA).

До послуг викладачів та студентів діє бібліотека, фонд якої налічує понад 65 тис. примірників, комп’ютерний центр із виходом до міжнародної мережі «Internet», спеціалізовані навчальні аудиторії.

В університеті створені умови для ефективного навчання та змістовного відпочинку. Діє студентське самоврядування, що дає змогу ефективно вирішувати актуальні питання навчання та побуту. З метою координації науково-дослідної роботи у філії функціонує наукове товариство студентів. Осередком духовного та естетичного розвитку студентів є Центр студентського дозвілля, де талановита молодь може реалізувати себе в різних напрямках.

На базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ з 2004 року працює юридична клініка, діяльність якої спрямована на удосконалення теоретичних знань та отримання практичних навичок студентами 3-5 курсів шляхом надання юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Протягом навчання студенти філії щорічно проходять практики в усіх ланках судової та правоохоронної системи, що дає змогу визначитися з подальшим працевлаштуванням.

Студенти неодноразово відзначалися на різноманітних національних та міжнародних форумах та конференціях. Їхні знання та вміння підтверджені нагородами.

Свідченням висококваліфікованої підготовки фахівців-правознавців є попит випускників Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ серед роботодавців та практично стовідсоткове їх працевлаштування.

Підготовку фахівців у навчальному закладі здійснюють три кафедри: юридичних дисциплін, соціально-економічних дисциплін та гуманітарних дисциплін.

Детальнішу інформацію можна отримати за адресою:

40000 м. Суми, вул. Миру, 24.
Тел. (0542) 33-03-18, (0542) 33-51-71
Веб-сайт: sumy.univd.edu.ua