Желєзов Євгеній Олександрович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді До питання про оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження Желєзов Є.О. До питання про оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження / Є.О. Желєзов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС УКраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - с. 278-280
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018