Сорокіна Галина Миколаївна, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Полікультурне виховання співробітників правоохоронних органів Сорокіна Г.М. Полікультурне виховання співробітників правоохоронних органів / Г.М. Сорокіна // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Матеріали науково-практичної конференції. - Харків, ХНУВС, 8.04.2016. - С. 165-167.
2 тези доповіді До питання навчання перекладу Сорокіна Г.М. До питання навчання перекладу / Г.М. Сорокіна // Тези доповідей XII наукової конференції «Новітні технології – для захисту повітряного простору». - Харків, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, 13-14.04.2016 р. - С.492-493.
3 стаття Подолання мовного бар'єру Сорокіна Г.М. Подолання мовного бар'єру. / Г.М.Сорокіна // Сборник научных трудов "Актуальные научные исследования в современном мире", выпуск 4 (24), часть 1. - Переяслав-Хмельницкий, 26-27.04.2017 г. - С. 106-109.
4 стаття Interkulturelle kommunikative Kompetenz im gesch Сорокіна Г.М. Interkulturelle kommunikative Kompetenz im gesch
5 тези доповіді Формування полікультурної компетенції співробітників поліції Сорокіна Г.М. Формування полікультурної компетенції співробітників поліції. / Г.М. Сорокіна. // Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові «Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2-17 рр.), - Харків. 25 листопада 2017 р. – С. 269-270.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017