Рось Ганна Василівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування Рось Г. В. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування / Г. В. Рось // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 81-91
2 стаття Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження Рось Г. В. Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження / Г. В. Рось // Форум права. - 2015. - № 3. С. 200-204
3 стаття Щодо визначення системи підстав до закриття кримінального провадження Рось Г. В. Щодо визначення системи підстав до закриття кримінального провадження / Г. В. Рось // Журнал східноєвропейського права. - 2015. - № 22. - С. 70-78
4 стаття Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн Рось Г. В. Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн / Г. В. Рось // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 39-43
5 тези доповіді Деякі питання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій Рось Г. В. Деякі питання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій / Г. В. Рось // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар, к.ю.н. М.В. Кривонос. - Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. - С. 289-291
6 стаття Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності Рось Г. В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності / Г. В. Рось // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2017. - № 2 -(78). - С. 290-299
7 тези доповіді Окремі питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження Рось Г. В. Окремі питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / Г. В. Рось // Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання : зб. матеріалів І Всеукраїнської наук.–практ. конф. (м.Харків, 23 листоп. 2016 р.). Частина І / МВС України, Харків нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - С. 60-62
8 тези доповіді Тимчасовий доступ до речей і документів: деякі питання практичноі Рось А. В. Тимчасовий доступ до речей і документів: деякі питання практичноі
9 посібник Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні Юхно О.О., Аюпова Р.М., Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Лозова С.М., Рось Г.В., Салманов О.В. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні / Юхно О.О., Аюпова Р.М., Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Лозова С.М., Рось Г.В., Салманов О.В. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х.: Стильна типографія, 2017. – С. 355-366
10 посібник Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру Грищенко О.В., Юхно О.О., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Рось Г.В., Чича Р.П. Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру / Грищенко О.В., Юхно О.О., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Рось Г.В., Чича Р.П. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х.: Стильна типографія, 2017. – С. 367-387
11 посібник Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України Корж В.П., Слінько С.В., Юхно О.О., Абламський С.Є, Бондаренко О.О., Даниленко А.В., Єдин Р.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Лубенцов А.В., Наумова А.О., Романюк В.В., Рось Г.В., Сичов С.О., Соловйова О.Є. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України / Корж В.П., Слінько С.В., Юхно О.О., Абламський С.Є, Бондаренко О.О., Даниленко А.В., Єдин Р.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Лубенцов А.В., Наумова А.О., Романюк В.В., Рось Г.В., Сичов С.О., Соловйова О.Є. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х.: Стильна типографія, 2017. – С. 699-854
12 посібник Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України Юхно О.О., Абламський С.Є, Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Романюк В.В., Рось Г.В., Терещук С.С., Чича Р.П. Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України / Юхно О.О., Абламський С.Є, Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Романюк В.В., Рось Г.В., Терещук С.С., Чича Р.П. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х.: Стильна типографія, 2017. – С. 978-1031
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017