Кочура Олександра Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців /О.О. Кочура // Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне фахове видання – К., 2016, № 33. – 70 с. [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://easternlaw.com.ua/arxiv-nomerov/zhurnal-sxidnoyevropejskogo-prava-33, С. 40-45
2 стаття Сравнительный анализ использования понятия «несовершеннолетний» в уголовном процессе и других отраслях права Украины. Кочура А.А. Сравнительный анализ использования понятия «несовершеннолетний» в уголовном процессе и других отраслях права Украины / А.А. Кочура // «Legea
3 стаття Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого Кочура О.О. Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого / О.О. Кочура // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Юриспруденція» – Одеса, 2015, № 15, Том 2. - С. 139-141
4 стаття Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом Кочура О.О. Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом / О.О. Кочура // Право і суспільство. – Дніпро : ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет». – № 3, 2017. – 269 с., С. 209–213.
5 стаття Отдельный аспекты правового института представительства несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе Украины: история и современность Кочура А.А. Отдельный аспекты правового института представительства несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе Украины: история и современность / А.А. Кочура. - Закон и жизнь. - 2014.- №3. - С. 43-48
6 стаття Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування Кочура О.О. Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування / О.О. Кочура, А.В. Даниленко // Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне фахове видання – К., 2014, № 10. – 180 с. [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://easternlaw.com.ua/arxiv-nomerov/zhurnal-sxidnoyevropejskogo-prava-10, С. 44–51.
7 стаття Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом Кочура О.О. Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом / О. О. Кочура // Право і суспільство. - ВНПЗ "Дніпропетровський гуманітарний університет", 2017. - № 3. - 269 с., С. 209-213
8 тези доповіді ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА РОЗСЛІДУВАННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД Кочура О. О., Циркуленко С. С. Про окремі аспекти підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної поліції України, які спеціалізуються на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Підготовка охоронців правопорядку вХаркові: тези доп.. наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 159–161.
9 тези доповіді Про окремі аспекти підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної поліції України, які спеціалізуються на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод Кочура О. О. Про окремі аспекти підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної поліції України, які спеціалізуються на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. /О. О. Кочура, С. С.Циркуленко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: тези доп.. наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 159–160.
10 тези доповіді Визначення поняття «Спеціальні знання» у кримінальному провадженні та їх використання Кочура О. О. Визначення поняття «Спеціальні знання» у кримінальному провадженні та їх використання /Кочура О. О.// Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 284–286.
11 тези доповіді Про окремі аспекти підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної поліції України, які спеціалізуються на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод Кочура О. О. Про окремі аспекти підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної поліції України, які спеціалізуються на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод / О. О. Кочура, С. С. Циркуленко // Підготовка охоронців правопорядку вХаркові: тези доп.. наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 159–161.
12 посібник Науково-методичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України Клочко А.М., Музичук О. М., Бугайчук К.Л., Гарна-Іванова І.О., Глобенко Г.І., Грітчіна В.Ю., Даниленко А.В., Корнієнко В.В., Кочура О.О., Михайлова Ю.О., Цвіркун Н.Ю., Шульга А.М. Науково-методичні рекомендації щодо особливостей розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України / А.М. Клочко, О.М. Музичук, К.Л. Бугайчук, І.О. Гарна-Іванова, Г.І. Глобенко, В.Ю. Грітчіна, А.В. Даниленко, В.В. Корнієнко, О.О. Кочура, Ю.О. Михайлова, Н.Ю. Цвіркун, А.М. Шульга // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., С. 192–278.
13 посібник Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру Грищенко О.В., Юхно О.О., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Рось. Г.В., Чича Р.П. Методичні рекомендації щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно застосування примусових заходів медичного характеру / О.В. Грищенко, О.О. Юхно, А.В. Даниленко, О.В. Захарченко, О.О. Кочура, А.Г. Нікуліна, Г.В. Рось., Р.П. Чича // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., С. 367–387.
14 посібник Методичні рекомендації про особливості кримінального провадження щодо юридичних осіб Ященко А.М., Фелик В.І., Бугайчук К.Л., Даниленко А.В., Ізбаш К.С., Кочура О.О. Методичні рекомендації про особливості кримінального провадження щодо юридичних осіб / А.М. Ященко, В.І. Фелик, К.Л. Бугайчук, А.В. Даниленко, К.С. Ізбаш, О.О. Кочура // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., С. 388–431.
15 посібник Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України Корж В.П., Слінько С.В., Юхно О.О., Абламський С.Є., Бондаренко О.О., Даниленко А.В., Єдин Р.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Лубенцов А.В., Наумова А.О., Романюк В.В., Рось Г.В., Сичов С.О., Соловйова О.Є. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України / В.П. Корж, С.В. Слінько, О.О. Юхно, С.Є. Абламський, О.О. Бондаренко, А.В. Даниленко, Р.В. Єдин, О.В. Захарченко, О.О. Кочура, А.В. Лубенцов, А.О. Наумова, В.В. Романюк, Г.В. Рось., С.О. Сичов, О.Є. Соловйова // // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., С. 699–854.
16 посібник Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою кримінального процесу та організації досудового слідства Юхно О.О., Абламський С.Є., Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Романюк В.В., Рось Г.В., Терещук С.С., Чича Р.П. Науково-практичний коментар до Закону України «Про національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою кримінального процесу та організації досудового слідства / О.О. Юхно, С.Є. Абламський, Р.М. Балац, О.О. Бондаренко, Г.І. Глобенко, А.В. Даниленко, О.В. Захарченко, О.О. Кочура, А.Г Нікуліна, В.В. Романюк, Г.В. Рось, С.С. Терещук, Р.П. Чича // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., С. 978–1031.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017