Кочура Олександра Олександрівна, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців /О.О. Кочура // Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне фахове видання – К., 2016, № 33. – 70 с. [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://easternlaw.com.ua/arxiv-nomerov/zhurnal-sxidnoyevropejskogo-prava-33, С. 40-45
2 стаття Сравнительный анализ использования понятия «несовершеннолетний» в уголовном процессе и других отраслях права Украины. Кочура А.А. Сравнительный анализ использования понятия «несовершеннолетний» в уголовном процессе и других отраслях права Украины / А.А. Кочура // «Legea
3 стаття Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого Кочура О.О. Окремі аспекти визначення загального поняття шкоди при проведенні досудового розслідування за участю неповнолітнього потерпілого / О.О. Кочура // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Юриспруденція» – Одеса, 2015, № 15, Том 2. - С. 139-141
4 стаття Отдельный аспекты правового института представительства несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе Украины: история и современность Кочура А.А. Отдельный аспекты правового института представительства несовершеннолетних потерпевших в уголовном процессе Украины: история и современность / А.А. Кочура. - Закон и жизнь. - 2014.- №3. - С. 43-48
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017