Балац Раїса Михайлівна, викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Балац Р.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. / Р.М. Балац// Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017): зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.)/ МВС України, Харкв. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2017.- 340 с., С. 51-53.
2 посібник Методичні рекомендіції щодо особливостей проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні Юхно О.О.,Аюпова Р.М., Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Лозова С.М., Рось Г.В., Салманов О.В..Методичні рекомендіції щодо особливостей проведення допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні /О.О.Юхно, Р.М,Аюпова , Р.М. Балац,О.О. Бондаренко, Г.І.Глобенко , С.М. Лозова, Г.В. Рось, О.В.Салманов.//Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові). – Х.: Стильна типографія, 2017. – 1164с. С. 355-366.
3 посібник Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України Юхно О.О., Абламський С.Є., Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Романюк В.В., Рось Г.В., Терещук С.С., Чича Р.П. Науково-практичний коментар до Закону України «Про національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою кримінального процесу та організації досудового слідства / О.О. Юхно, С.Є. Абламський, Р.М. Балац, О.О. Бондаренко, Г.І. Глобенко, А.В. Даниленко, О.В. Захарченко, О.О. Кочура, А.Г Нікуліна, В.В. Романюк, Г.В. Рось, С.С. Терещук, Р.П. Чича // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за аг. ред..д-ра юрид. наук, доц.. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с., С. 978–1031.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018