Бугайчук Костянтин Леонідович, завідувач науково-дослідної лабораторії
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / К.Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 4 (54). – Режим доступу до журн.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1434
2 тези доповіді "Перевернуте навчання" як інноваційна методика підготовки правоохоронців Бугайчук К.Л. "Перевернуте навчання" як інноваційна методика підготовки правоохоронців [Текст] / К.Л. Бугайчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р., м. Харків, ХНУВС. – С. 151-155
3 тези доповіді Активна оцінка в дистанційному навчанні Бугайчук К.Л. Активна оцінка в дистанційному навчанні [Текст] / К.Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: Збірник науково-методичних праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 19 травня 2016 р., м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – С. 196-200
4 тези доповіді Запровадження нових форм та методів роботи Національної поліції України на регіональному рівні (на прикладі Харківської області) Бугайчук К.Л. Запровадження нових форм та методів роботи Національної поліції України на регіональному рівні (на прикладі Харківської області) [Текст] / К.Л. Бугайчук // Актуальні проблеми правової науки і державотворення України в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX науково-практичної конференції 21-22 травня 2016 р., Суми. – С. 102-105
5 тези доповіді Ефективні прийоми мотивації у навчальному процесі Бугайчук К.Л. Ефективні прийоми мотивації у навчальному процесі / К.Л. Бугайчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: Матеріали науково-практичної конференції 7 квітня 2017 р., м. Харків, ХНУВС. – С. 42 45
6 тези доповіді Мікронавчання: поняття, особливості, переваги Бугайчук К.Л. Мікронавчання: поняття, особливості, переваги / К.Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: Збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 20.04.2017 р., м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. С. 26-27
7 тези доповіді Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції України Бугайчук К.Л. Застосування технологій дистанційного навчання в післядипломній освіті працівників Національної поліції України / К.Л. Бугайчук // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 21.04.2017 р. Харків : ХНУВС, 2017. – С. 157-161
8 тези доповіді Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки держави Бугайчук К.Л. Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки держави / К.Л. Бугайчук // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27-28.01.2017) / Запорізьк. нац. ун-т – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 105-108
9 тези доповіді Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення Бугайчук К.Л. Корупційні ризики: поняття, класифікація, методологія оцінки, заходи усунення / К.Л. Бугайчук // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 39-41.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017