Єдин Руслан Вікторович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття СУБ’ЄКТИ ПОДАННЯ КЛОПОТАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ Єдин Р. В. Суб’єкти подання клопотань у кримінальному процесі України / Р. В. Єдин // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 1074–1077
2 тези доповіді СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО Єдин Р.В. СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО // Єдин Р.В. Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21 жовтня 2016 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – с.113-116.
3 тези доповіді СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН Єдин Р.В. Сутність кримінальної процесуальної засади змагальності сторін / В.О. Петров, Р.В. Єдин // Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів, 27 квітня 2017 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 215 – 217.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018