Романюк Віталій Володимирович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх Кожевніков, Г. К. Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Г. К. Кожевніков, В. В. Романюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2015. - Вип. 1. - Т. 4. - С. 148-152.
2 стаття Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх Кожевніков, Г. К. Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Г. К. Кожевніков, В. В. Романюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2015. - Вип. 1. - Т. 4. - С. 148-152.
3 стаття Сравнительно-правовая характеристика регламентации уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних: опыт стран СНГ Романюк, В. В. Сравнительно-правовая характеристика регламентации уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних: опыт стран СНГ / Виталий Владимирович Романюк // Человек: преступление и наказание. - 2014. - № 2 (85). - С. 74-78.
4 стаття Удосконалення процесуального статусу законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого Романюк В. В. Удосконалення процесуального статусу законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого / В. В. Романюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: «Право». – Вип. 23. – 2013 – Ч. 1. – Т. 3. – С. 134-137.
5 стаття Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України Романюк В.В. Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України / В.В. Романюк // Право і безпека 2009. №5(32) С. 122-128.
6 стаття Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей Романюк В. В. Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей / В. В. Романюк // Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 18-23
7 стаття ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Романюк В. В. Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні / В. В. Романюк // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). С. 81-85.
8 стаття Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості Романюк В. В. Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості / В. В. Романюк // Право і Безпека. - 2014. - № 1. - С. 114-119.
9 стаття ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 4. С. 110-117
10 стаття УЧАСТЬ ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА ТА ЛІКАРЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ Романюк В. В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4. - С. 101-109.
11 стаття Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх Романюк В. В. Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3. - С. 114-122.
12 тези доповіді Початок досудового розслідування щодо неповнолтініх Романюк В.В. Початок досудового розслідування щодо неповнолітніх / В.В. Романюк // Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21 жовтня 2016 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 96-99.
13 тези доповіді Отримання пояснень як засіб реалізації процесуальних прав неповнолітніх учасників кримінального провадження Романюк В.В. Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної систем / В.В. Романюк // Матер. Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 400 с., С. 123-125.
14 тези доповіді Процесуальний порядок початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх Романюк В. В. Процесуальний порядок початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання : зб. матеріалів 1 Всеукраїнської наук. – практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2016 р.). – Частина І / МВС України, Харків нац. Ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 68-71
15 тези доповіді Вплив специфічних умов навчання у ВНЗ МВС України на здійснення підготовки поліцейських Романюк В.В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) / В.В. Романюк // Зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 с. С. 242-243.
16 стаття Європейський вплив на становлення ювенальної юстиції в Україні Романюк В.В. Європейський вплив на становлення ювенальної юстиції в Україні / В.В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. № 3 (78). С. 88–96.
17 тези доповіді Перспективи розвитку кримінального судочинства щодо неповнолітніх Романюк В.В. Перспективи розвитку кримінального судочинства щодо неповнолітніх / В.В. Романюк // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2017. – 356 с. С. 314–316.
18 посібник Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування Юхно О.О., Абламський С.Є., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Книженко С.О., Матюшкова Т.П., Романюк В.В., Сичов С.О., Терещук С.С., Чича Р.П. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. С. 327–355.
19 пропозиції до законодавства Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України Корж В.П., Слінько С.В., Юхно О.О., Абламський С.Є., Бондаренко О.О., Даниленко А.В., Єдин Р.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Лубенцов А.В., Наумова А.О., Романюк В.В., Рось Г.В., Сичов С.О., Соловйова О.Є. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. С. 699–855.
20 стаття Сравнительно-правовая характеристика регламентации уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних: опыт стран СНГ Романюк В. В. Сравнительно-правовая характеристика регламентации уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних: опыт стран СНГ / Виталий Владимирович Романюк // Человек: преступление и наказание. - 2014. - № 2 (85). - С. 74-78.
21 стаття Удосконалення процесуального статусу законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого Романюк В. В. Удосконалення процесуального статусу законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого / В. В. Романюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: «Право». – Вип. 23. – 2013 – Ч. 1. – Т. 3. – С. 134-137.
22 тези доповіді Отримання пояснень як засіб реалізації процесуальних прав неповнолітніх учасників кримінального провадження Романюк В. В. Отримання пояснень як засіб реалізації процесуальних прав учасників кримінального провадження / В.В. Романюк // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травня 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 400 с. С. 123-126.
23 коментар Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 ХНУВС Юхно О.О., Абламський С.Є., Балац Р.М., Бондаренко О.О., Глобенко Г.І., Даниленко А.В., Захарченко О.В., Кочура О.О., Нікуліна А.Г., Романюк В.В., Рось Г.В., Терещук С.С., Чича Р.П. Науково-практичний коментар до Закону України «Про Національну поліцію» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України, розроблений кафедрою кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 ХНУВС // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка. – Х. : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. С. 978–1032.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018