Романюк Віталій Володимирович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх Кожевніков, Г. К. Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Г. К. Кожевніков, В. В. Романюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2015. - Вип. 1. - Т. 4. - С. 148-152.
2 стаття Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх Кожевніков, Г. К. Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Г. К. Кожевніков, В. В. Романюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2015. - Вип. 1. - Т. 4. - С. 148-152.
3 стаття Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України Романюк В.В. Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України / В.В. Романюк // Право і безпека 2009. №5(32) С. 122-128.
4 стаття Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей Романюк В. В. Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей / В. В. Романюк // Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 18-23
5 стаття ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Романюк В. В. Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні / В. В. Романюк // Право і безпека. – 2016. – № 4 (63). С. 81-85.
6 стаття Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості Романюк В. В. Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості / В. В. Романюк // Право і Безпека. - 2014. - № 1. - С. 114-119.
7 стаття ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ Романюк В.В. Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 4. С. 110-117
8 стаття УЧАСТЬ ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА ТА ЛІКАРЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ Романюк В. В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4. - С. 101-109.
9 стаття Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх Романюк В. В. Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3. - С. 114-122.
10 тези доповіді Початок досудового розслідування щодо неповнолтініх Романюк В.В. Початок досудового розслідування щодо неповнолітніх / В.В. Романюк // Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21 жовтня 2016 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 96-99.
11 тези доповіді Процесуальний порядок початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх Романюк В. В. Процесуальний порядок початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / В. В. Романюк // Проблеми кримінального процесуального законодавства та шляхи їх розв’язання : зб. матеріалів 1 Всеукраїнської наук. – практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2016 р.). – Частина І / МВС України, Харків нац. Ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 68-71
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017