Абламський Сергій Євгенович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Окремі питання участі представника у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження Абламський С.Є.Окремі питання участі представника у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження / С.Є. Абламський, О.О. Юхно // Право і безпека. – 2016. – № 1.– С. 80-84.
2 стаття Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні Абламський С.Є. Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні / С.Є. Абламський // Право і безпека. – 2015. – № 1 (56). – С. 41-46.
3 тези доповіді Окремі питання забезпечення органами поліції прав і свобод людини Абламський С.Є. Окремі питання забезпечення органами поліції прав і свобод людини / С.Є. Абламський // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 209-211.
4 стаття Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления Абламский С.Е. Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления / С.Е. Абламский // Закон и жизнь. – 2016. – № 3/2 (291). – С. 2-6.
5 стаття Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року / С. Є. Абламський, О. О. Юхно // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16asycur.pdf.
6 хрестоматія Законне представництво неповнолітнього свідка в кримінальному провадженні Абламський С. Є. Законне представництво неповнолітнього свідка в кримінальному провадженні / С. Є. Абламський // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – C. 459-462.
7 стаття Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін Абламський С.Є. Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін / С.Є. Абламський // Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 2 (48). - С. 88-94.
8 стаття Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку Абламський С.Є. Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку / С.Є. Абламський // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко. 2017. № 2 (78). - С. 239-245.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017