Юхно Олександр Олександрович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року / С. Є. Абламський, О. О. Юхно // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16asycur.pdf.
2 стаття ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРЕДСТАВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОВАДЖЕННЯ Абламський С.Є. Окремі питання участі представника у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження / С.Є. Абламський, О.О. Юхно // Право і безпека. – 2016. – № 1.– С. 80-84.
3 стаття ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Юхно О.О. ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ /О.О. Юхно // ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2016. № 2 (13) С. 163-172
4 стаття ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ УЗГОДЖЕНОСТІ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Юхно О.О. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ УЗГОДЖЕНОСТІ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ / О.О. Юхно // Вісник ХНУВС. 2016. № 3 (74).С. 159-167.
5 стаття Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів Юхно О.О. Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів // О.О. Юхно Право і безпека. 2017. №1 (64). С. 78-83.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017