Юхно Олександр Олександрович, завідувач кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року Абламський С. Є. Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року / С. Є. Абламський, О. О. Юхно // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16asycur.pdf.
2 стаття ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРЕДСТАВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОВАДЖЕННЯ Абламський С.Є. Окремі питання участі представника у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження / С.Є. Абламський, О.О. Юхно // Право і безпека. – 2016. – № 1.– С. 80-84.
3 стаття Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення Юхно, О. О. Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення / О. О. Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 86-95.
4 стаття ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Юхно О.О. ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ /О.О. Юхно // ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2016. № 2 (13) С. 163-172
5 стаття ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ УЗГОДЖЕНОСТІ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Юхно О.О. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ УЗГОДЖЕНОСТІ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ / О.О. Юхно // Вісник ХНУВС. 2016. № 3 (74).С. 159-167.
6 стаття Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів Юхно О.О. Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів // О.О. Юхно Право і безпека. 2017. №1 (64). С. 78-83.
7 стаття Актуальні проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів Юхно О.О. Актуальні проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів / О.О. Юхно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – Харківський національний університет внутрішніх справ. № 3 (78) 2017. С. 11-20
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017