Глобенко Геннадій Іванович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України Глобенко Г.І. Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України / Г.І. Глобенко // Вісник Харківського національного університкту внутрішніх справ. - № 3 (74). - 2016. - С. 76-84.
2 тези доповіді Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження Глобенко Г.І. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження / Глобенко Г.І. // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. — Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 32-35.
3 стаття ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ГЛОБЕНКО Г.І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ / Г.І. ГЛОБЕНКО // ПРАВО І БЕЗПЕКА. - № 4 (63).- 2016. - С. 60-64.
4 тези доповіді Щодо процедури закінчення досудового розслідування Глобенко Г.І. Процесуальні аспекти досудового розслідування / Г.І. Глобенко // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса, 07 квітня 2017 р. - Одеса : ОДУВС, 2017. - С. 43-45.
5 тези доповіді До питання закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з обвинувальним актом Глобенко Г.І. До питання закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з обвинувальним актом / Г.І. Глобенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем», присвяченій пам’яті професора М.Й. Курочки 19 травня 2017 року. м. Сєвередонецьк. - С. 83-85.
6 стаття До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України Глобенко Г.І. До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України / Г.І. Глобенко // ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2017. № 2 (65). 2017. C. 71-75
7 тези доповіді Отримання зразків для експертизи: процесуальні та криміналістичні аспекти Глобенко Г.І. Отримання зразків для експертизи: процесуальні та криміналістичні аспекти/ Г.І. Глобенко // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М.В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.) МВС України, Харків. нац.ун-т.внутр.справ. - Харків, 2017. С. 251-252.
8 тези доповіді Тенденції розвитку органів досудового розслідування України Глобенко Г.І. Тенденції розвитку органів досудового розслідування України / Г.І. Глобенко // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С 82-83с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017