Корнієнко Василь Володимирович, старший викладач
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Розкрадання безготівкових грошових коштів банку з використанням фіктивних розрахункових технологій Корнієнко В.В. Розкрадання безготівкових грошових коштів банку з використанням фіктивних розрахункових технологій / В.В. Корнієнко // Актуальні питання досудового розслідування: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конференції, м. Кривий Ріг: ДЮІВС, 21 жовтня 2016 р.).- с. 89-91
2 тези доповіді Криміналістична характеристика «конвертаційних центрів» як провідного елемента легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму Корнієнко В.В. Криміналістична характеристика «конвертаційних центрів» як провідного елемента легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму / В.В. Корнієнко // Протидія проявам тероризму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: матеріали міжнарод. наук.-практичн. конференції, м. Дніпро: ДУВС, 28 жовтня, 2016 р.- с.103-104
3 тези доповіді Особливості дій слідчо-оперативної групи у приміщенні комерційного банку Корнієнко В.В. Особливості тактики дій слідчо-оперативної групи у приміщенні банку / В.В. Корнієнко // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування: матеріали міжнар. наук.-практичн. конф., Одеса: ОДУВС, 14 квітня 2016 р. - с. 67-69
4 стаття Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності Корнієнко В.В. Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності / В.В. Корнієнко // Право і безпека. – 2015. – № 2 (57). С. 98-102.
5 практикум Організація розслідування фактів несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів банку, які обслуговуються за допомогою систем дистанційного обслуговування Організація розслідування фактів несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів банку, які обслуговуються за допомогою систем дистанційного обслуговування: методичні рекомендації / В.В. Корнієнко, В.І. Стреляний. – Х.: Вид-во "НікаНова", 2015. - 71 с.
6 настанови (вказівки), рекомендації Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій: Методичні рекомендації / О.В. Пчеліна, В.В. Корнієнко. – Х.: Харківській нац. ун-т внутр. справ, 2011. - 36 с.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018