Лапта Сергій Павлович, доцент кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Удосконалення організації і тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США Степанюк Р.Л. Лапта С.П. Удосконалення організації і тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США / Р. Л. Степанюк, С.П. Лапта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 2 (74). – С.300-307.
2 тези доповіді Удосконалення процесуальних і організаційних засад огляду місця події з урахуванням досвіду США Степанюк Р.Л., Лапта С.П. Удосконалення процесуальних і організаційних засад огляду місця події з урахуванням досвіду США/ Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні : матеріали науково-практичного семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С.6-8.
3 тези доповіді Особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця Лапта С.П., Гузєй В.М. Особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С.П. Лапта, В.М. Гузєй // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 грудня 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків: ХНУВС, 2016. – С.131-134.
4 тези доповіді Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні Степанюк Р.Л., Лапта С.П. Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. М.Й. Курочки (19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк). - C.255-259.
5 стаття Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності Лапта С.П. Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Право і безпека, 2017 р. - Вип.2(65). - C.96-101.
6 стаття Перспективні напрями розвитку дактилоскопії у зарубіжних країнах Лапта С.П. . Перспективні напрями розвитку дактилоскопії у зарубіжних країнах / С.П. Лапта // Вісник ХНУВС, 2017 р. - Вип.3(78). - C.59-66.
7 тези доповіді Inviolability of electronic personal data in the course of the examination or search Lapta S.P., Pashniev D.V. Inviolability of electronic personal data in the course of the examination or search: Conference "Cybersecurity: Risks and Responses" (WARSAW, 23 JUNE 2017) / Emerging Markets Researchers Foundation. – Режим доступу: http://www.techlaw.eu/en/
8 тези доповіді Використання Інтернету, як інструменту незаконного продажу наркотичних засобів та сильнодіючих речовин Лапта С.П. Використання Інтернету, як інструменту незаконного продажу наркотичних засобів та сильнодіючих речовин / С.П. Лапта // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу», до 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського.(м. Харків, 8 листопада 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ – Харків, 2017. – С.114-116.
9 тези доповіді ФБР у боротьбі з кіберзлочинністю Лапта С.П. ФБР у боротьбі з кіберзлочинністю / Лапта С.П. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» (15 листопада 2017 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С.197-199.
10 тези доповіді Щодо вдосконалення криміналістичної підготовки фахівців для органів досудового розслідування національної поліції України Лапта С.П. Щодо вдосконалення криміналістичної підготовки фахівців для органів досудового розслідування національної поліції України / Р.Л. Степанюк , С.П. Лапта // Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки поліцейських кадрів Харківщини (м. Харків, 25 листопада 2017 року). - с.271-272.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018