Лапта Сергій Павлович, професор кафедри
Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Удосконалення організації і тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США Степанюк Р.Л. Лапта С.П. Удосконалення організації і тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США / Р. Л. Степанюк, С.П. Лапта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 2 (74). – С.300-307.
2 тези доповіді Удосконалення процесуальних і організаційних засад огляду місця події з урахуванням досвіду США Степанюк Р.Л., Лапта С.П. Удосконалення процесуальних і організаційних засад огляду місця події з урахуванням досвіду США/ Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні : матеріали науково-практичного семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С.6-8.
3 тези доповіді Особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця Лапта С.П., Гузєй В.М. Особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С.П. Лапта, В.М. Гузєй // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 20 грудня 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків: ХНУВС, 2016. – С.131-134.
4 тези доповіді Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні Степанюк Р.Л., Лапта С.П. Новітні зарубіжні досягнення криміналістичної техніки та перспективи їх використання в Україні / Р.Л. Степанюк, С.П. Лапта // Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. М.Й. Курочки (19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк). - C.255-259.
©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017